Gunnar Vatten, norsk sivilingeniør, elektro. Ansatt i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1953–55. Elektrisitetsdirektør 1971–78. Ekspedisjonssjef i Energiavdelingen i Olje- og energidepartementet 1978–85. Administrerende direktør i Statkraft 1985–93.