Tarbela-demningen, 143 m høy demning i Pakistan, i elven Indus nordvest for Rawalpindi. Ferdig 1976. En av verdens største jordfyllingsdemninger med volum ca. 106 mill. m³. Magasinvolum ca. 14 mrd. m³. Vannet brukes til kraftforsyning (3478 MW) og irrigasjon av ca. 17 000 km² jordareal. Magasinet skal også dempe flommen i Indus, og er derfor gitt en overhøyde (fribord) på 14 meter.