Avslag, begrep fra vannkraftsektoren som innebærer en hurtig reduksjon i vannstrømmen inn til og ut fra et vannkraftverk. Om forholdene ved avslag, se også svingesjakt.