Damluke, luke i dam eller vannmagsin som kan åpnes og lukkes for å regulere tappingen etter kraftverkets behov, for å overholde minstevannføringer eller for å avlede vann ved flom i vassdrag. Etter bruksområde kan reguleringen være automatisert, fjernstyrt eller manuell.