Oslo Lysverker, opprettet i Christiania i 1892 som Christiania Elektricitetsverk. Omdannet i 1991 til aksjeselskap med navnet Oslo Energi AS.