Isgrind er en rist, grind eller et gitter som settes foran vanninntaket til kraftstasjoner og vannforsyningsanlegg for å hindre at is, vrakgods eller annet rask kommer inn i vannveier og turbiner. Disse tilføres iblant varme (elektrisk strøm) for å unngå at risten tettes av is. Ofte er det både en grovvaregrind og en finvaregrind.