Rørbruddsventil, sikkerhetsventil montert på gassledning, vannledning e.l., som automatisk stenges ved unormalt fall i trykket, eller ved unormalt høy gjennomstrømmingshastighet. I et vannkraftverk vil rørbruddsventilen kunne forhindre at hele stasjonen fylles med vann i tilfelle brudd på trykkrøret.