Rørturbin, ligner i prinsippet en kaplanturbin med horisontal aksel, men i en rørturbin skjer vanntilstrømningen aksielt. Disse brukes for de laveste fallhøyder – typisk under 30 meter. Med både turbin og generator på samme aksel i røret unngås både spiraltromme og vertikalt sugerør, noe som er plassbesparende og økonomisk gunstig. Gir mellom turbin og generator kan forekomme for å øke omdreiningstallet på generatoren. Utviklingen av rørturbinen skjedde i Tyskland og Sveits på 1920- og 30-tallet.