Helårsmagasin, kraftmagasin som har fylle- og tappesyklus på ett år. Vanntilsiget i et kraftmagasin varierer alltid med årstidene; størst tilsig er om våren under snøsmeltingen og ved eventuell høstflom og mindre tilsig om sommeren og vinteren. Et helårsmagasin er stort nok til at det kan samle opp vannmengdene i et normalt nedbørsrikt år. Se også flerårsmagasin.