Hydroelektrisk, (av hydro- og elektrisk), begrep brukt særlig om teknologi som utnytter vannfallsenergi til produksjon av elektrisk energi. Betegnelsen har også vært brukt om den elektriske oppladning av vanndråper som kan forekomme når de beveger seg i atmosfæren (regn), eller når vann strømmer ut gjennom dyser.