Utbygingssameie etablert i 1958 med formål kraftutbygging i Øvre Namsen. Sameiet bestod av staten ved NVE og Nord-Trøndelag fylkeskommune ved NTE, med 50 % eierskap hver. Utbyggingen omfattet bygging av tre kraftverk; Røyrvikfoss, Tunnsjø og Tunnsjødal, samt ett 4. deleid verk på svensk side av grensen - Linvasselv. I 2004 kjøpte NTE også den andre halvparten av KØN fra Statkraft (tidligere NVE Statskraftverkene). Midlere årsproduksjon i disse verkene (inkludert NTEs andel i Linvasselv) er 1056 GWh.