Guri, vannkraftverk i elven Caroni (Rio Caroni) i Bolivarprovinsen, Venezuela. I kraftanlegget inngår en 162 m høy demning med et magasin på 138 000 mill. m³. Det tok 20 år å bygge anlegget, som var ferdig i 1988. Det var den gang, med sine 10 300 MW installert ytelse, verdens største vannkraftverk.