Reguleringsforening er en tidligere betegnelse for en brukseierforening.