avbøtende tiltak

Fisketrapp forbi mindre vannkraftanlegg i sidevassdrag til Pite-elven i Nord-Sverige. Den første spaltetrappa bygget i komposittmateriale i Sverige som ble åpnet juni 2019.

Artikkelstart

Avbøtende tiltak er miljøtiltak for å minske, kompensere eller fjerne uønskede virkninger av inngrep i naturen. Det kan for eksempel være snakk om arealinngrep som kraftutbygginger, samferdsel eller andre plan- og bygningssaker.

Faktaboks

Også kjent som

miljøforbedrende tiltak, kompenserende tiltak

Engelsk: mitigation measure

Avbøtende tiltak er tilpasninger og justeringer av prosjektet for å gjøre det mer miljøvennlig. Slike tiltak kan gjøres under planleggingsprosessen, pålegges av forvaltningen før tillatelse gis, eller gjennomføres som del av oppfølgingen under bygging eller drift av et anlegg/virksomhet.

Vassdragsreguleringer

I vilkårene som gis til vannkraftkonsesjoner har det blitt vanlig med egne bestemmelser (naturforvaltningsvilkår) om undersøkelser og muligheter for å pålegge avbøtende tiltak. De fleste avbøtende tiltak rettes mot miljøforholdene i selve vannstrengen, mens andre er rettet mot landskap og andre viktige samfunnsverdier. Målsettingen er å gi økologiske effekter eller positive landskapsmessige virkninger.

Noen eksempler på avbøtende tiltak ved vassdragsreguleringer: fastsetting av minstevannføring i elver, miljøtilpasset drift av effektkjørte kraftverk, bygging av fisketrapper, utsetting av fiskeyngel, rognplanting og bygging av terskler i elvestrekninger med liten vannføring eller tilrettelegging for friluftsliv/reiseliv. De avbøtende tiltakene som påvirker vannkraftproduksjon må enten gjøres når konsesjon gis eller ved en vilkårsrevisjon.

Dempingsmagasin ved utløp av kraftverket Innertkirchen (Kraftwerke Oberhasli, Sveits), for å avbøte effektkjøring av kraftstasjonen (sikre mer skånsomme endringer av vannføringene når kraftverket endrer produksjon). Elektrisiteten de produserer er også miljømerket som følge av de miljøtilpasningene som er gjennomført.

.

Tiltak og miljømål

Parti fra en stor fisketrapp som er bygget for å reetablere fiskevandring i Donau (Wien, Østerrike)

I Norge er det lang erfaring med effekten av avbøtende tiltak og miljødesign av vannkraft, gjennom flere større FoU-programmer. I forbindelse med gjennomføringen av EUs vanndirektiv er det mye fokus på å minimere miljøvirkninger fra vassdragsreguleringer. Dette gjøres gjennom å tilpasse ulike avbøtende tiltak for å sikre godt vannmiljø, med beste mulige tiltak som ikke går vesentlig ut over vannkraftproduksjonen.

Flere av bestemmelsene i naturmangfoldloven og vassdragsretten, sammen med plan- og bygningsloven, gir føringer for å ivareta miljøhensyn i inngrepssaker. Forventninger om bruk av beste mulige avbøtende tiltak er ett av flere grunnleggende prinsipper for å sikre en bærekraftig utvikling.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Glover, Brian med flere (2012). Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag : målsettinger og suksesskriterier. NVE Rapport Miljøbasert vannføring 2012:10
  • Eie, Jon Arne (2013). Vannkraft og miljø – Resultater fra FoU-programmet Miljøbasert vannføring. NVE rapport.
  • Bakken, Tor Haakon med flere (2016). Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. CEDREN rapport
  • Halleraker, Jo Halvard med flere (2016). Common Understanding of Using Mitigation Measures for Reaching Good Ecological Potential for Heavily Modified Water Bodies – Part 1: Impacted by water storage. JRC report no 28413

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg