Oahe-dammen er en jordfyllingsdemning i USA, i elven Missouri, 10 km nord for Pierre i South Dakota. Demningen er bygd for flomkontroll og kraftproduksjon, er 75 meter høy og 2,8 km lang. Den danner et magasin med kapasitet 29 mrd. m³. Ved demningen er det bygd en kraftstasjon med 786 MW maksimal ytelse og 2621 GWh årlig produksjon. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1962.