Ebbes kraftstasjon, vannkraftverk i Huskvarna i Sverige som var i drift 1906-69 for papirfabrikken Munksjö AB. Ebbes kraftstasjon er i dag teknisk og industrihistorisk museum.