Ebbes kraftstasjon, vannkraftverk i Huskvarna i Sverige som var i drift fra 1906 til 1969 for papirfabrikken Munksjö AB. Ebbes kraftstasjon er i dag teknisk og industrihistorisk museum.