Kjøllefjord vindpark, en en vindpark beliggende på Gartefjellet sør for Kjøllefjord i Lebesby kommune, Finnmark. Parken består av 17 vindturbiner spredt over et område på 1,6 km². Med en maksimal ytelse per vindturbin på 2,3 MW har den en samlet installert effekt på 39 MW, og en årsproduksjon på ca. 150 GWh. Vindparken ble satt i drift i 2006 og eies av Statkraft.