Blåsjø, innsjø på grensen mellom Rogaland og Aust-Agder fylker, hovedmagasin for Ulla-Førre-kraftverkene. Blåsjø er Norges nest største vannmagasin i volum (etter Storglomvatnet i Nordland), men det største i energiinnhold. Magasinet har et nyttbart volum på 3105 mill. m³ og et energiinnhold på 7,8 TWh. Overflaten dekker et areal på ca. 84 km². Høyeste regulerte vannstand er 1055 moh. og laveste 930 moh. For å holde vannmassene på plass, og for å avsperre tidligere naturlige avløp er det bygd flere demninger, hvorav noen av de største er Oddatjørndammen, Førrevassdammen og Storevassdammen.