Fylkesvåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet mellom Møre og Romsdal i nord og Hordaland i sør. Fylket grenser i øst til Oppland og i sørøst til Buskerud. Fylket består av tre hoveddeler, SognSunnfjord og Nordfjord, hvorav de to siste utgjør Fjordane.

  • Sogn utgjør fylkets søndre del, omkring Sognefjorden og dens armer; Sogn omfatter i øst Vest-Jotunheimen og i nordøst størstedelen av Breheimen. Utenfor Sognefjordens munning nord for Utvær fyr ligger Holmebåen, som er Norges vestligste punkt.
  • Sunnfjord er områdene omkring de kortere fjordene som skjærer seg inn mellom Sognefjorden og Nordfjord (Dalsfjorden, Førdefjorden m.fl.). Sunnfjord når i øst opp til ryggen av Jostedalsbreen.
  • Nordfjord er landet omkring Nordfjord samt Stadlandet og strekker seg østover til ryggen av Jostedalsbreen og Strynefjell.

Sogn og Fjordane ble opprettet i 1763 som Nordre Bergenhus amt og fikk nåværende navn i 1919.

Sogn og fjordane og Hordaland fylker har blitt enige om å slå seg sammen til Vestlandet fylke i forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform. Dette ble vedtatt i Stortinget juni 2017 og skal gjelde fra 2020. Fylkeshovedstaden skal ligge i Leikanger.

Sogn og Fjordane har en variert natur fra fjorder og øyer langs kysten og oppover til høyfjellsområdene som hever seg mot øst. Elvene har ofte bratte, korte løp med høye fosser. På fjellvidda er imidlertid elvene lange, slake og meandrerende og ytterst ved kysten har elvene korte, slake løp med grunne fjordsjøer. Berggrunnen tilhører hovedsakelig Gneisregionen. Dessuten finnes devonfeltene på Vestlandet og kambrosiluriske skifre. Les også artiklene om geologi og landformer og klima.

Sogn og Fjordane er tynt befolket med 108 201 innbyggere per 1.1.2012. I hele etterkrigstiden har Sogn og Fjordane hatt lavere vekst i folketallet enn landet som helhet, og fylkets andel av landets folkemengde sank fra 3,0 % i 1950 til knapt 2,3 % i 2006. Fylkets største og Norges vestligste tettsted er Florø, mens Utvær i Solund kommune er Norges vestligste bebodde øy.

Sogn og Fjordane har størst andel av sysselsetting i primærnæringene av landets fylker (8,3 % mot 3,5 %). Industriandelen (16,6 % inkl. oljeutvinning/bergverk) ligger også over landsgjennomsnittet (13 %), mens servicenæringene ligger tilsvarende lavere; rundt 66 % mot 76 % i hele landet (alle tall 2004). Jordbruket baseres i første rekke på husdyrhold, særlig storfe, sau, stedvis også geit. I midtre og indre Sogn og Nordfjord betyr også frukt- og bærproduksjon mye. Ved utgangen av januar 2016 var 1416 personer i Sogn og Fjordane uten arbeid.

Navnet kommer av norrønt Sogn, av verbet súga, 'suge', sikter til strøm i fjorden, egentlig navn på Sognefjorden, senere overført på landskapet.

har mot en sølv bakgrunn tre blå spisser mot venstre; godkjent 1983. Spissene står for de tre fjordene i fylket og viser til de tre hoveddelene i fjordfylket: Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.

Areal (km2) Innb. (2012)
Flora 692 11 697
Gulen 597 2 305
Solund 229 842
Hyllestad 259 1 428
Høyanger 908 4 222
Vik 833 2 731
Balestrand 430 1 337
Leikanger 180 2 255
Sogndal 746 7 477
Aurland 1 468 1 714
Lærdal 1 342 2 176
Årdal 976 5 521
Luster 2 707 5 041
Askvoll 326 3 018
Fjaler 417 2 871
Gaular 582 2 923
Jølster 671 3 078
Førde 586 12 559
Naustdal 369 2 713
Bremanger 833 3 945
Vågsøy 176 6 119
Selje 226 2 789
Eid 469 5 920
Hornindal 192 1 238
Gloppen 1 028 5 676
Stryn 1 381 7 105
I alt 18 623 108 700
Innbyggertall (2012)
Førde 9571
Florø 8642
Øvre Årdal 3397
Måløy 3144
Sogndalsfjøra 3455
Nordfjordeid 2772
Høyanger 2152
Sandane 2133
Stryn 2240
Hermansverk/Leikanger 2 035
Årdalstangen 1 516
Svelgen 1 224
Lærdalsøyri 1 1047
Viksøyri 1 156
Naustdal 1 138
Gaupne 1 138

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.