Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet mellom Møre og Romsdal i nord og Hordaland i sør. Fylket grenser i øst til Oppland og i sørøst til Buskerud. Fylket består av tre hoveddeler, Sogn, Sunnfjord og Nordfjord, hvorav de to siste utgjør Fjordane.Sogn utgjør fylkets søndre del, omkring Sognefjorden og dens armer; Sogn omfatter i øst Vest-Jotunheimen og i nordøst størstedelen av Breheimen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 26 kategorier:

  1. Askvoll
  2. Aurland
  3. Balestrand
  4. Bremanger
  5. Eid
  6. Fjaler
  7. Flora
  8. Førde
  9. Gaular
  10. Gloppen
  11. Gulen
  12. Hornindal
  13. Hyllestad
  14. Høyanger
  15. Jølster
  16. Leikanger
  17. Luster
  18. Lærdal
  19. Naustdal
  20. Selje
  21. Sogndal
  22. Solund
  23. Stryn
  24. Vik
  25. Vågsøy
  26. Årdal

Inneholder 40 artikler: