Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Hordaland i 2020 og ble en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var del av regionreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Sogn og Fjordane er fortsatt valgdistrikt ved stortingsvalg. Les mer: Vestland Sogn og Fjordane lå mellom Møre og Romsdal i nord, Hordaland i sør, Oppland (Innlandet) i sør og Buskerud (Viken) i sørøst. Hele artikkelen