lodde

Lodde. Hann.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Lodde er en fiskeart i loddefamilien. På mange måter kan man si at lodda er en av våre viktigste arter. Den er grunnlaget for vårt rike skreifiske.

Faktaboks

Også kjent som
Mallotus villosus

Biologi

Lodda er en sølvblank og langstrakt fisk, med et med stor munn med mange små tenner. Lodda er en liten fisk, den blir sjelden større enn 22 centimeter. Kroppen er glatt og dekket av mange små skjell. Skjellene langs sidelinjen og på sidene av buken er noe større. I gytetiden danner skjellene langs sidelinjen hos hannene to rader av utstående, spisse skjell som danner en lodden stripe langs siden. Disse spesielle skjellene gjøre at hannene under gyting ofte kalles fakslodde. Hos hannene er også gattfinnens rot tydelig buet nedad. Hunnen mangler disse særtrekkene og kalles sil-lodde.

Lodda lever pelagisk i store stimer i arktiske områder der polarvann og varmere, sørligere vann møtes. Der lever de av ulike typer dyreplankton, som for eksempel krill og raudåte. I februar–april oppsøker de kystbankene og gyter på sandbunn på relativt grunt vann (20-60 meters dyp). Noen steder gyter de helt oppe i strandsonen. Stimene av gytende lodde følges ofte av andre arter som beiter på lodda, blant annet benytter torsken seg av denne ressursen. Dette har gitt anledning til store fiskerier (etter loddetorsken).

Lodda blir sjelden eldre enn 5 år gammel. Den kjønnsmodner gjerne ved størrelse mellom 14 og 20 centimeter. Normalt dør all lodde etter gyting. Denne korte livssyklusen og det at alle dør etter gyting gjør at det er meget stor variasjon i antall lodde fra år til år. Dette har stor betydning for hvordan lodda skal forvaltes.

Utbredelse og forvaltning

Lodda finnes som ulike bestander ved Newfoundland, Grønland, Island, Beringhavet og i Barentshavet. I Norge kan de forekomme i enkelte fjorder helt sør til Trøndelag.

Lodda i Barentshavet er den største loddebestanden og er gjenstand for omfattende fiskerier. Loddebestanden varierer mye fra år til år, samtidig som lodda er den viktigste byttefisken for torsken i Barentshavet. Mange andre fiskearter er også avhengig av lodda. Dette gjør at beskatningen av lodda er utfordrende. Noen år er det overskudd som kan høstes, andre år bør det ikke høstes noe som helst. I 2018 var anbefalt kvote på over 200 000 tonn, mens anbefalt kvote i 2019 var 0.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg