Kraftintensiv industri er industribedrifter med et særskilt høyt forbruk av elektrisk energi i forhold til verdien av produsert vare.

Faktaboks

Også kjent som
kraftkrevende industri

I elektrisitetsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) blir kraftintensiv industri definert til å omfatte produksjon av papirmasse, papir og papp, produksjon av kjemiske råvarer, jern, stål og ferrolegeringer samt ikke-jernholdige metaller. Det øvrige forbruket betegnes som alminnelig forsyning og omfatter husholdninger, primærnæringer, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive.

Bakgrunn

Tilgang til rimelig vannkraft har gitt grunnlag for å utvikle en industri i Norge som bruker elektrisitet som innsatsfaktor i produksjonen. Forbruket innen denne gruppen påvirkes av faktorer som skiller seg fra det som er av betydning i det øvrige forbruket av elektrisk energi. For eksempel er temperatur en viktig forklaringsvariabel for mesteparten av forbruket i alminnelig forsyning, mens i kraftintensiv industri bestemmes forbruket i stor grad av internasjonale konjunkturer og metallpriser. Dessuten har elektrisitetsprisene som de to gruppene har stått overfor vært svært forskjellige. Det er også av betydning at tapet i ledningsnettet som forsyner kraftintensiv industri er vesentlig lavere enn for alminnelig forsyning. Dette henger sammen med at mange av bedriftene innenfor denne kategorien er lokalisert i nærheten av kraftverkene.

Forbruket innen kraftintensiv industri vil derfor utvikle seg ulikt fra det øvrige forbruket. For å kunne gjøre gode analyser for å forstå forbruksutviklingen av elforbruket, må disse gruppene holdes fra hverandre. På denne bakgrunn har SSB funnet det formålstjenlig å skille ut kraftintensiv industri som en egen kategori i den norske elektrisitetsstatistikken. Det er ikke vanlig i andre lands elektrisitetsstatistikk å skille ut kraftintensiv industri som egen forbrukskategori.

Kraftintensitet

At industrien betegnes som kraftintensiv, betyr at elektrisitetsforbruket er høyt i forhold til den økonomiske verdien av produserte varer. Begrepet kraftintensitet er dermed et relativt begrep. Det er med andre ord ikke det det samlede elektrisitetsforbruket som avgjør om bedriften kan kategoriseres som kraftintensiv. Selv om bedrift A har et lavere elforbruk enn bedrift B, kan A likevel være mer kraftintensiv.

Kraftintensiteten blir angitt i megawattimer per million kroner (MWh/millioner kroner). For den kraftintensive industrien ligger kraftintensiteten på mellom 675 og 272 MWh/millioner kroner (tall fra 2007).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Knut Hofstad

Navnet på denne artikkelen burde vært "kraftintensiv industri" som er i overensstemmelse med SSB-standard (det er mange år siden at byrået erstattet "kraftkrevende industri "med "kraftintensiv industri"). "Kraftkrevende industri" kan føres opp under "OGSÅ KJENT SOM"

svarte Erik Dyrhaug

Takk for tips! Jeg oppdaterte tittelen og faktaboksen nå.Hilsen Erik i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg