Vintersildfisket, storsildfisket, vårsildfisket, fisket etter kjønnsmoden, norsk vårgytende sild i tiden januar–mars. Se sild (fiske).