Vik

Faktaboks

Etymologi

fjordbukt

Landareal
833 km²
Innbyggertall
2 674
Administrasjonssenter
Vikøyri

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Vik. I utkanten av tettstedet Viksøyri ligger Hopperstad, med Hopperstad stavkirke fra 1100-tallet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Vik av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Vik er en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen ligger på sørsiden av Sognefjorden.

Kommunegrenser

Vik grenser i vest til Høyanger og til Modalen i Hordaland, i sør til Voss og Vaksdal i Hordaland, i sør og sørøst til Aurland og i øst til Lærdal. Kommunen fikk i 1964 overført Vangsnes sogn av Balestrand og avgav samtidig Kvamsøy sogn på nordsiden av Sognefjorden og fikk dermed nordgrense i Sognefjorden.

Kommunen har sine nåværende grenser fra 1992 da Feios og Fresvik ble overført til Vik fra Leikanger. Dette gav kommunen østgrense i Aurlandsfjorden. Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Sogn kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble vedtatt i Stortinget juni 2017.

Natur

Vik har høye fjell og dype fjorder. Sognefjorden er ved Vik 1200 meter dyp, og fjellene rager godt over 1000 meter over havet. Mot sør går to korte og trange fjorder, Finnafjorden og Arnafjorden.

Berggrunnen består av gneis vest for Arnafjorden og østover langs Sognefjorden som tilhører Gneisregionen. Øst for Arnafjorden er gneisen dekket av kambrosilurisk glimmerskifer, og lenger sørøst ligger det over glimmerskiferen ulike overskjøvne harde bergarter. Disse skyvedekkene er de høyestliggende i kommunen med Fresvikbreen på 1648 meter over havet.

Lengst vest i kommunen ligger deler av Stølsheimen landskapsvernområde. I sørøst ligger deler av Nærøyfjorden landskapsvernområde, som i 2005 ble oppført på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.

Bosetning

Bosetningen er tettest rundt Vikøyri, som er kommunens administrative senter og eneste tettsted med 1176 innbyggere (2014). Ellers er det spredt bosetning langs fjordbreddene der det ikke er for bratt og i dalene sørover fra Vikøyri. Siden 1970-årene har folketallet vist tilbakegang, i tiårsperioden 1996–2006 med 7,3 % mot 4,6 % i Sogn som helhet.

Næringsliv

Vik har en variert industri der jern- og metallvareindustri er en dominerende bransje (56 % av industriens sysselsetting 2004), og med Vik Ørsta AS som hjørnesteinsbedrift. Andre viktige bransjer er produksjon av maskiner og utstyr med blant annet Fresvik Produkt AS (produksjon av kjøleromselementer og ventilasjonsanlegg) og møbel- og trevareindustri med blant annet Linn Bad AS. Endelig merkes næringsmiddelindustri med landets eneste produksjon av gammelost.

Jordbruket preges av storfe- og sauehold. Det meste av jordbruksarealene finnes nederst i dalførene som fører ned til Vikøyri, samt på Vangsnes og stedvis ellers langs fjordene. Gardene driver melkeproduksjon eller har sauer, noen få garder har geiter. Det dyrkes mye frukt på Vangsnes og i Fresvik. Hele kommunen har svært mye bringebær.

Vik er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 922 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 66 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Refsdal kraftverk og Hove kraftverk. Det meste av den nyttbare kraften, som først og fremst finnes i Viksvassdraget, er utbygd.

Samferdsel

Indre stamvei på Vestlandet Rv. 13 går fra Voss over fjellet til Vik og Vangsnes. Herfra er det fergeforbindelse til Hella og Dragsvik på nordsiden av Sognefjorden. Rv. 602 fører fra Vangsnes østover til Feios, og fylkesvei fører herfra videre til Fresvik. Fylkesvei fører også langs fjorden fra Vikøyri til Arnafjord. I fjellet er det bygd en del anleggsveier i forbindelse med kraftutbygging. Om sommeren er det hurtigbåtforbindelse med Bergen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fylkets eneste fengsel ligger i Vik. Fengselet har nybygg fra 2008 og 2009, mens den eldste bygningen er fra 1865 og er fredet.

Vik hører til Vest politidistrikt, Sogn tingrett ogGulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sogn regionråd sammen med Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal,Sogndal og Årdal.

Vik kommune tilsvarer de fem soknene Arnafjord, Feios, Fresvik, Vangsnes/Vik i Sogn prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vik til Sogn fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Vik

For statistiske formål er Vik kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Vangsnes, Seim, Viksøyri, Strendene, Hove, Seljedalen, Ovrisdalen, Bødalen, Framfjord, Arnafjord, Finden, Feidje, Tjønn, Fresvik øvre og Fresvik nedre.

Historikk og kultur

Vik er rik på gravhauger fra førkristen tid. I utkanten av tettstedet ligger kirkene Hove og Hopperstad, den første en steinkirke i romansk stil fra 1150-tallet og den siste en stavkirke fra 1130. Fridtjovstatuen på Vangsnes ble reist av keiser Vilhelm 2 i 1913 til minne om sagahelten Fridtjov Torsteinsson. Kristianhus båtmotormuseum på Vikøyri. Vik har en del turisttrafikk.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har på grønn bakgrunn tre skråstilte gull løvkniver; symboliserer ressursutnytting.

Navn

Navnet kommer av norrønt vík, ‘vik eller fjordbukt’, også brukt om innbuktninger i terrenget på land.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Balvoll, Gudmund: Gards- og ættesoge for Vik i Sogn, 2002-, 4 bind.

  • Hoprekstad, Olav: Bygdabok for Vik i Sogn, 1951–58, 3 bind i 4.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg