Viksdalsvatnet, vann i Gaulavassdraget, Gaular kommune, Sogn og Fjordane. Vannet har et areal på 8,4 km2 og ligger 146 moh. Viksdalsvatnet har tilløp av Eldalselva fra Gaularfjellet og Haukedalselva fra Haukedalsvatnet. Viksdalsvatnet har avløp til Dalsfjorden via Gaula.