Kommunevåpenet til Fjaler har to sølv hvelvingsbroer mot rød bakgrunn.

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Fjaler er en kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Fjaler omfatter områdene på sørsiden av Dalsfjordens ytre og midtre del, områdene langs Flekke-/Guddalsvassdraget, som fra en sørøstgående arm, Flekkefjorden, løper mot sørøst, senere øst og Vassdalen sørøst for administrasjonssenteret Dale.

I en grenseregulering med Askvoll og Gaular kommuner i 1990 ble Askvolls område sør for Dalsfjorden overført til Fjaler, og Fjalers område nord for Dalsfjorden til Askvoll og et område øst for Dale, Hestad, ble overført fra Fjaler til Gaular.

Høyeste fjell i kommunen er Styggeheia mellom Vassdalen og Guddalen på 799 meter over havet. På sørsiden av Dalsfjorden består berggrunnen av gneis, som stedvis er gjennombrutt av kaledonske dypbergarter (gabbro, til dels også serpentin). Fjellene er her 600–800 meter høye med avrundede former og for det meste skogkledde lier.

Bosetningen er jevnt fordelt langs Dalsfjorden og i Flekke/Guddalen samt Vassdalen ovenfor Dale. Det er likevel klare konsentrasjoner i og omkring Dale og Flekke. Administrasjonssenter er Dale.

Primærnæring sysselsetter 15 prosent av arbeidstakerne i kommunen (2001). Jordbruket er konsentrert om husdyrbruk med hovedvekt på sauehold og melkeproduksjon. Fiskeoppdrett er viktig, og flere anlegg ligger i kommunens vestre del, blant annet i Gjølanger på sørsiden av Dalsfjorden og i Fure i ytre Dalsfjorden.

Industrien har 12 prosent av de sysselsatte i kommunen; lærvareindustrien dominerer med nesten 1/3 av industriens sysselsatte (Dale skofabrikk, en av landets største). Skiproduksjon ved Åsnes Ski A/S på Straumsnes i Dalsfjorden.

Fjaler er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 46 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 60 meter. Lutelandet er en planlagt vindpark som fikk konsesjon i 2012 og kapasitet 55 MW.

Gjennom Fjaler går Fv. 57 østover langs sørsiden av Dalsfjorden til Sande i Gaular og sørover til Hyllestad i Ytre Sogn. Fra Flekke går Fv. 607 til de ytre delene av kommunen. Dalsfjordbrua er ei veibru over Dalsfjorden som en del av Dalsfjordsambandet på fylkesvei 609; åpnet 14. desember 2013. Fra Fure lengst vest i Fjaler går ferge til Atløy, Askvoll, Værlandet og Bulandet.

Fjaler hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet HAFS regionråd sammen med Askvoll, Hyllestad og Solund.

Fjaler kommune tilsvarer soknet Fjaler i Sunnfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjaler til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Fjaler kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 14 grunnkretser: Flekke/Espedal, Hovlandsdal, Guddal/Heggheim, Øvre Vassdalen, Nedre Vassdalen, Bjerga/Bortheim/Jarstad, Dale/Sletteland, Sagevik/Yksnebjør, Fure, Folkestad, Våge, Lone, Gjølanger og Tyssedal.

Fjaler er kjent fra historien gjennom den første utvandringen til Island i 874. Den første landnåmsmannen Ingolv Arnesson kom fra Rivedal på nordsiden av Dalsfjorden (i nåværende Askvoll kommune). Her er reist et monument til minne om ham. På Tysse ligger embetsmannsgården Lillingstonheimen, med en vakker parklignende kirkegård, Fredensborg, som ble anlagt av sorenskriver Nils Landmark.

Kommunen har to langkirker i tre: Dale kirke, bygd 1864 og Guddal kirke, bygd 1686, påbygd 1870 og restaurert 1970. Det er et minnesmerke over dikteren Jakob Sande i Dale sentrum.

I Flekke ligger Røde Kors Nordisk United World College, som er bygd i tilknytning til Røde Kors' opptrenings- og rehabiliteringssenter Hauglandssenteret. Skolen er et nordisk fellesprosjekt (Norge, Sverige og Danmark). Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen.

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har to sølv hvelvingsbroer mot rød bakgrunn; henspiller på «Den Trondhjemske Postveg» og broene langs den.

Kommunen het før 1912 Ytre Holmedal; Holmedal er et gammelt navn på landskapet som utgjør sørvestre del av Sunnfjord (Gaular, Fjaler og Askvoll). Fjaler er flertall av norrønt fjǫl, ‘fjel, brett‘, her i betydningen ’rand, kant’, muligens opprinnelig knyttet til det 8 km lange Helleberget, som går stupbratt i Dalsfjorden.

  • Bakke, D.O.: Fjaler i gamle dagar, 1948.
  • Fagerheim, Ragnvald: Fjaler gjennom 1000 år, 1977.
  • Fagerheim, Ragnvald & Magne Fagerheim: Fjaler : gards- og ættesoge, 1976, 3 bind.
  • Losnegård, Gaute: Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet, 1999.
  • Ness, Atle: Fjaler : gards- og ættesoge, 2. utg., 2003, 2 bind. (videreføring av R. og M. Fagerheims trebindsverk fra 1976).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.