Fjaler

Faktaboks

Landareal
390 km²
Innbyggertall
2 770
Administrasjonssenter
Dale i Sunnfjord
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Sogn og Fjordane)
Innbyggernavn
fjalerbu, dalsfjording
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4646 (fra 01.01.2020, tidligere 1429)
Høyeste fjell
Skredfjellet (812 moh.)

Kommunevåpenet til Fjaler har to sølv hvelvingsbroer mot rød bakgrunn.

Kart som viser plasseringen av Fjaler kommune.
Av /Store norske leksikon ※.

Fjaler. Utsikt over administrasjonssenteret Dale. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Fjaler er en kommune i Vestland fylke. Fjaler omfatter områdene på sørsiden av Dalsfjordens ytre og midtre del, områdene langs Flekke-/Guddalsvassdraget og Vassdalen sørøst for administrasjonssenteret Dale.

I en grenseregulering med Askvoll og Gaular kommuner i 1990 ble Askvolls område sør for Dalsfjorden overført til Fjaler, og Fjalers område nord for Dalsfjorden til Askvoll og et område øst for Dale, Hestad, ble overført fra Fjaler til Gaular.

Natur

Høyeste fjell i kommunen er Styggeheia mellom Vassdalen og Guddalen på 799 meter over havet. På sørsiden av Dalsfjorden består berggrunnen av gneis, som stedvis er gjennombrutt av kaledonske dypbergarter (gabbro, til dels også serpentin). Fjellene er her 600–800 meter høye med avrundede former og for det meste skogkledde lier.

Bosetning

Bosetningen er jevnt fordelt langs Dalsfjorden og i Flekke/Guddalen samt Vassdalen ovenfor Dale. Det er likevel klare konsentrasjoner i og omkring Dale og Flekke. Administrasjonssenter er Dale. Det forventes svakt stigende folketall i kommunen frem til 2050.

Næringsliv

Primærnæring sysselsetter tre prosent av arbeidstakerne i kommunen (2019). Jordbruket er konsentrert om husdyrbruk med hovedvekt på sauehold og melkeproduksjon. Fiskeoppdrett er viktig, og flere anlegg ligger i kommunens vestre del, blant annet i Gjølanger på sørsiden av Dalsfjorden og i Fure i ytre Dalsfjorden.

Industrien har ni prosent av de sysselsatte i kommunen (2019). Dale skofabrikk og Åsnes Ski A/S på Straumsnes i Dalsfjorden har lange tradisjoner.

Fjaler er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 46 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 60 meter. Lutelandet er en planlagt vindpark som fikk konsesjon i 2012 og kapasitet 55 megawatt (MW).

Samferdsel

Gjennom Fjaler går fylkesvei 57 østover langs sørsiden av Dalsfjorden til Sande i Gaular og sørover til Hyllestad i Ytre Sogn. Fra Flekke går fylkesvei 607 til de ytre delene av kommunen. Dalsfjordbrua er ei veibru over Dalsfjorden som en del av Dalsfjordsambandet på fylkesvei 609; åpnet 14. desember 2013. Fra Fure lengst vest i Fjaler går ferge til Atløy, Askvoll, Værlandet og Bulandet.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fjaler hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet HAFS regionråd sammen med Askvoll, Hyllestad og Solund.

Fjaler kommune tilsvarer soknet Fjaler i Sunnfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjaler til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Fjaler

For statistiske formål er Fjaler kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 14 grunnkretser: Flekke/Espedal, Hovlandsdal, Guddal/Heggheim, Øvre Vassdalen, Nedre Vassdalen, Bjerga/Bortheim/Jarstad, Dale/Sletteland, Sagevik/Yksnebjør, Fure, Folkestad, Våge, Lone, Gjølanger og Tyssedal.

Historikk og kultur

Dale kirke.

Fjaler er kjent fra historien gjennom den første utvandringen (landnåmstiden) til Island i 874. Den første landnåmsmannen Ingolv Arnesson kom fra Rivedal på nordsiden av Dalsfjorden (i nåværende Askvoll kommune). Her er reist et monument til minne om ham. På Tysse ligger embetsmannsgården Lillingstonheimen, med en vakker parklignende kirkegård, Fredensborg, som ble anlagt av sorenskriver Nils Landmark.

Kommunen har to langkirker i tre: Dale kirke, bygd i 1864 og Guddal kirke, bygd i 1686, påbygd 1870 og restaurert 1970. Det er et minnesmerke over dikteren Jakob Sande i Dale sentrum.

I Flekke ligger Røde Kors Nordisk United World College, som er bygd i tilknytning til Røde Kors' opptrenings- og rehabiliteringssenter Hauglandssenteret. Skolen er et nordisk fellesprosjekt (Norge, Sverige og Danmark). Nordisk Kunstnarsenter ligger på Dalsåsen.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1991) har to sølv hvelvingsbroer mot rød bakgrunn; henspiller på «Den Trondhjemske postveg» og broene langs den.

Navn

Kommunen het før 1912 Ytre Holmedal; Holmedal er et gammelt navn på landskapet som utgjør sørvestre del av Sunnfjord (Gaular, Fjaler og Askvoll). Fjaler er flertall av norrønt fjǫl, ‘fjel, brett‘, her i betydningen ’rand, kant’, muligens opprinnelig knyttet til det 8 kilometer lange Helleberget, som går stupbratt i Dalsfjorden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bakke, D.O.: Fjaler i gamle dagar, 1948.
  • Fagerheim, Ragnvald: Fjaler gjennom 1000 år, 1977.
  • Fagerheim, Ragnvald & Magne Fagerheim: Fjaler : gards- og ættesoge, 1976, 3 bind.
  • Losnegård, Gaute: Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet, 1999.
  • Ness, Atle: Fjaler : gards- og ættesoge, 2. utg., 2003, 2 bind. (videreføring av R. og M. Fagerheims trebindsverk fra 1976).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg