Hyllestad

Faktaboks

Landareal
248 km²
Innbyggertall
1 366
Administrasjonssenter
Hyllestad
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Sogn og Fjordane)
Innbyggernavn
hyllestadsokning
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4637 (fra 01.01.2020, tidligere 1413)
Høyeste fjell
Risnesnipa (777 moh.)

Kommunevåpen

Hyllestad.

Av /Store norske leksikon ※.

Hyllestad. Eldre naust i Buavika, med Lifjellet i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Hyllestad er en kommune på nordsiden av Sognefjorden i Ytre Sogn i Vestland fylke. Kommunen har hatt uendrede grenser fra 1861, da kommunen ble utskilt fra Askvoll (Hyllestad og Øn sogner) og Lavik (Bø sogn).

Natur

Hyllestad omfatter landet omkring Åfjorden og dens to indre armer, Sørefjorden og Hyllestadfjorden. Fjordene skjærer seg østover like nord for Sognefjordens munning. Fra selve Sognefjorden går de to korte fjordarmene Lifjorden og Bøfjorden henholdsvis østover og nordover. Helt i nord skjærer en smal fjord, Skifjorden, seg østover parallelt med Åfjorden.

Fjordene deler kommunen opp i en rekke halvøyer. Til Hyllestad hører to større øyer, Skorpa sør for Åfjordens munning og Risnesøy midt i innløpet til Lifjorden. Foruten Sakrisøy på nordsiden av innløpet til Åfjorden.

Hyllestadlandet har ei kystlinje på 106 kilometer. Landskapet er overveiende lavlendt med enkelte fjell som stiger bratt opp fra havet.

På ytre del av halvøya mellom Åfjorden og Lifjorden og på øya Skorpa består berggrunnen av devonsk sandstein og konglomerat som tilhører devonfeltene på Vestlandet. Devonavsetningene utgjør Lihesten med Hyllestads høyeste partier; Risnesnipa på 776 meter over havet og Gygrekjeften på 714 meter over havet.

Skifre finnes langs sidene av Åfjorden og dens indre armer og langs Lifjorden, og i disse områdene finnes det meste av den dyrkede jorden. I nord og øst finnes gneis som tilhører Gneisregionen, stedvis med magmatiske bergarter, særlig gabbro. Her er landskapet noe lavere og landskapsformene mer avrundede enn i devonområdene.

Bosetning

Bosetningen er forholdsvis jevnt fordelt langs fjordsidene der terrenget ikke er for bratt, samt i det indre, lavereliggende området mellom Åfjordens arm Hyllestadfjorden og Bøfjorden. Øyene er fraflyttet.

Kommunen har tre tettbebyggelser; administrasjonssenteret Hyllestad innerst i Hyllestadfjorden, Leirvik innerst i Bøfjorden og Sørbøvåg på nordsiden av Åfjorden. Kommunens folketall har hatt nedgang siden 1950. I tiårsperioden 1994–2004 var befolkningsnedgangen gjennomsnittlig 0,9 prosent årlig. Negativ befolkningsvekst forventes å fortsette frem til 2050.

Næringsliv

Nesten hele jordbruksarealet er eng og beite. Storfe- og sauehold er de viktigste produksjonene i jordbruket, som ofte drives i kombinasjon med andre yrker. Fisket betyr lite, kommunens beliggenhet tatt i betraktning, men det finnes flere fiskeoppdrettsanlegg, særlig langs Åfjorden og Bøfjorden.

Skipsbyggeriet Havyard Leirvik AS er kommunens største bedrift. For øvrig finnes plastvarefabrikk og bygge- og entreprenørvirksomhet, elektrisk bedrift, IT-bedrift og annen lokal rettet næring. Bøfjordelva, som munner ut i Leirvik, er utbygd i to kraftverk, hvorav Nedre Svultingen (9 MW maksimal ytelse, 39 GWh i midlere årsproduksjon) ligger i Hyllestad.

Hyllestad har per januar 2021 en arbeidsledighet på 3,3 prosent, noe som er under landsgjennomsnittet.

Samferdsel

Riksvei 57 fører fra Hyllestad nordover til Dale i Sunnfjord og sørover via fergeforbindelsen Rysjedalsvika–Rutledal over Sognefjorden til Bergen. Rysjedalsvika har for øvrig anløp av ekspressbåtene mellom Bergen, Sogn og Nordfjord. Ellers går det fergeforbindelse vestover til Solund (Rysjedal–Krakhella) på riksvei 606.

Østover langs Sognefjorden går riksvei 607 til Lavik i Høyanger. Denne veien fortsetter til Hyllestad sentrum og videre langs Sørefjorden nordvestover til områdene ved ytre del av Dalsfjorden. Viktige fylkesveier er 5653 over Lavikdal og 5650 til Lifjorden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Hyllestad kommunehus.

Hyllestad hører til Vest politidistrikt, Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet HAFS regionråd sammen med Askvoll, Fjaler og Solund.

Hyllestad kommune tilsvarer soknet Hyllestad i Sunnfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hyllestad til Sogn fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Hyllestad

For statistiske formål er Hyllestad kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen elleve grunnkretser: Skifjord, Vassenden, Skor, Åfjorddalen, Løland, Leirvik, Bø, Lifjorden, Hyllestad, Øen og Porten.

Historikk og kultur

Hyllestad kirke med Lifjellet i bakgrunnen.

Stiftelsen Norsk Kvernsteinsenter viser historisk produksjon av kvernstein.

Den Trondhjemske postvei gikk gjennom kommunen, og flere strekninger og broer er nå restaurert, slik som Foss bro, en praktfull steinbro på hele 106 meter med 19 steinkar. Ved Skor bro fra 1806 finnes bevart fem kvernhus og en vannsag som er rehabilitert.

Hyllestad kirke ble bygd i 1880 med døpefont i kleberstein fra omtrent år 1200. Bø kirke er fra 1868 og har kirkeklokken og døpefonten fra den gamle kirken. Øn kirke er fra 1958. Den gamle ble bygd i 1870, men brant ned etter et lynnedslag i 1940. Alle kirkene er langkirker i tre.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1989) har tre sølv kvernsteiner i skrå rekke mot en blå bakgrunn; som symboliserer jordbruk og møllesteinproduksjon.

Navn

Navnet Hyllestad er opprinnelig gårdsnavn, første ledd inneholder trolig et fjordnavn Hylli eller Hyllir, av norrønt hylli, ‘rolig eller vennlig sted’; eller hylli, ‘velvilje’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kellmer, Inger Hellesøe og Finn Borgen Førsund: Hyllestad bygdebok, 1990-, to bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg