Norsk Sau og Geit, stiftet 1947 med formål å arbeide for et rasjonelt og lønnsomt sau- og geithold, bl.a. ved samarbeid i avl, produksjon og omsetning. NSG Semin er datterselskap som har ansvar for seminvirksomhet på sau og geit. Avlsarbeidet omfatter ca. 125 værringer og 35 bukkeringer rundt om i landet. I sauekontrollen deltar ca. 310 000 søyer (30 % av landets søyer), i geitekontrollen 32 000 geiter (75 % av landets geiter). Sekretariat i Ås. Utgir tidsskriftet Sau og Geit. Ca. 12 000 medlemmer i 390 lokallag (2013).