Tvers gjennom fylket går grensen mellom nord- og sørvestlandsk. Til nordvestlandske e-mål (med endelse -e i former som å fare, ei veke) hører dialektene i Nordfjord, Sunnfjord og ytre Sogn (inn til og med Kyrkjebø), dessuten Jostedal av indre Sogn. Det samme e-målsområdet har j-farget uttale av ll og nn, men svakere i Kyrkjebø, Lavik og Hyllestad enn andre steder og ikke i Jostedal. Gamle lange vokaler er mye diftongert i Sogn og i noen grad i Sunnfjord. Særmerkt for Sogn, som i dette går sammen med Voss og Hardanger, er diftongen ao for å: baot, 'båt'. Dette gjelder ikke Jostedal og nordlige deler av Hyllestad og Solund. Indre Sogn har hatt overgang av y til i (grita, 'gryte'), dette trekket er nå bevart så å si bare i øvre Lærdal.

Diftongene er brede i sognemålet: ai for ei og åy for øy. I Nordfjord er diftongene forskjellige i ytre og indre mål. Indre Nordfjord har ai for ei og ei for øy: dai kjeire hei ova haidene, 'de kjører høy ovafra heia'. I Nordfjord som på Sunnmøre har ð holdt seg etter vokaler, i Selje og noe av Davik som ð (blað, bloð), andre steder som d, men i bygdene nærmest Sunnfjord har d til dels falt bort. Gammelt mål i Nordfjord, særlig i Breim, var halvemål med bortfall av h-: and, 'hand', og h- innsatt galt: håss, 'oss'. Formen håss går ennå vidt i Nordfjord. I Nordfjord faller sl og tl sammen i ustemt l: ha(h)l, hassel, æ(h)le, etle, i Sunnfjord faller disse konsonantforbindelsene også ofte sammen, helst i tl. I hele fylket har siste konsonant holdt seg i ld, nd, mb, ng. I e-målsområdet er det mn for vn: namn, i resten av Sogn bn. A-målsområdet i Sogn har sørvestlandske konsonantforbindelser som dn: kådn, 'korn', også i bestemt form flertall: hestadn(e), vikedn(e), og dl: fjedl.Det er svarabhaktivokal i adjektiv: rikə, i presens av sterke verb og telja-verb: finnə, tellə, og i Nordfjord og Sunnfjord også i sterke hankjønnsord: mannə. I bestemt form entall har a-målsområdet i Sogn endelsen -i (eller -ei) i sterke og -ao eller -a i svake hunkjønnsord. E-målsområdet har i begge grupper -a, men Jostedal følger indre Sogn med -i: soli. Det er dativbøyning i e-målsområdet (ikke i Jostedal) og i Lærdal. Endelsene for dativ er i sterkt hankjønn og intetkjønn -a: i båt'a, i husa, i hunkjønn -inne: i elvinne, i flertall . De tilsvarende endelsene i Lærdal er -i, -en og -o.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.