Luster

Faktaboks

Landareal
2 601 km²
Innbyggertall
5 195
Administrasjonssenter
Gaupne
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Sogn og Fjordane)
Innbyggernavn
lustring
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4644 (fra 01.01.2020, tidligere 1426)
Høyeste fjell
Storen (2406 moh.) på grensa til Årdal

Kommunevåpen

Urnes stavkirke ved Lustrafjorden.

Av /Store norske leksikon ※.

Luster. Bergset i Krundalen. I bakgrunnen den vakre Bergsetbreen, en utløper av Jostedalsbreen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Luster er en kommune i Vestland fylke. Kommunen ligger omkring Sognefjordens innerste, nordgående og vel 40 kilometer lange arm Lustrafjorden.

Luster omfatter fjellområdene opp til ryggen av Jostedalsbreen i vest, til fylkesgrensen mot Innlandet i Breheimen i nord og en del av Vest-Jotunheimen i øst. I Luster ligger Fannaråki og nordlige del av Hurrungane.

Natur

I nordvest utgjøres berggrunnen av gneis som tilhører Gneisregionen. I sørøst er det overskjøvet sterkt omvandlede prekambriske dypbergarter. Dette Jotundekket danner kommunens høyeste partier: Hurrungane med Store Skagastølstind rager 2405 meter over havet og er Norges tredje høyeste fjell.

I overgangssonen mellom gneisen og skyvedekkene finnes en smal sone med omdannede kambrosiluriske skifre. Disse finnes fra Hafslovatnet til Gaupne og videre langs vestsiden av Lustrafjorden til Fortundalen innenfor. Skyvedekkene har bratt fall mot skiferne i nordvest; sidedalene fra øst er derfor korte og bratte. Fra vest er de lengre og har større vannføring.

Det finnes flere mektige brepartier, særlig i nordvest der vannskillet på Jostedalsbreen danner grensen mellom Luster og Stryn: I nord ligger Spørteggbreen, Harbardsbreen og Liabreen. I sørøst finnes Fannaråki. Luster har størst breareal av landets kommuner.

I den vestlige delen av kommunen ligger en del av Jostedalsbreen nasjonalpark, og i øst ligger Hurrungane som utgjør vestre del av Jotunheimen nasjonalpark.

Bosetning

De fleste av Lusters innbyggere bor langs Lustrafjordens vestside og ved Hafslovatnet helt i sørvest. Tettstedet og administrasjonssenteret Gaupne ligger innerst i Gaupnefjorden, som er en nordvestgående arm av Lustrafjorden. Kommunens andre tettsted er Hafslo ved østenden av Hafslovatnet.

Folketallet i kommunen har stort sett hatt sammenhengende nedgang etter andre verdenskrig, men tiårsperioden 2006–2016 viste en økning på 4,2 prosent mot 2,7 prosent i fylket som helhet. Frem mot 2050 forventes negativ vekst i befolkningsutviklingen i kommunen.

Næringsliv

Jordbruk er en sentral næringsvei. De største sammenhengende landbruksarealene er i sørvest. Husdyrhold (storfe, sau og til dels geit) er dominerende driftsform. Saueholdet er størst blant fylkets kommuner. Betydelig bær- og fruktdyrking i fjordstrøkene; bærarealet er størst blant fylkets kommuner. Avvirkning av tømmer, hovedsakelig gran, utgjorde 1738 kubikkmeter i 2018. Det finnes noe industri i Gaupne (grafisk, metallvare- og betongvareindustri), Dale (trevareindustri) og Hafslo (mekanisk verksted).

Luster er Norges åttende største kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3060 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 14 kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 967 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Skagen kraftverk, Jostedal kraftverk, Leirdøla kraftverk og Herva pumpekraftverk. Mørkrisdalselva er varig vernet mot kraftutbygging.

Samferdsel

Hovedvei gjennom kommunen er riksvei 55 Sognefjellsveien som går langs Lustrafjordens vestside. Denne veien er stengt over fjellet om vinteren. Fra Gaupne går riksvei 604 opp Jostedal. Fra Hafslo går fylkesvei 5641 langs Hafslovatnet og Veitastrondvatnet inn mot Jostedalsbreen. Ellers går fylkesvei 331 på østsiden av Lustrafjorden fra Skjolden via Urnes til Kinsedal.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Luster hører til Vest politidistrikt, Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sogn regionråd sammen med Aurland, Høyanger, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Luster kommune tilsvarer de åtte soknene Dale, Fet/Joranger, Fortun, Gaupne, Hafslo, Jostedal, Nes og Solvorn i Sogn prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Luster til Sogn fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Luster

For statistiske formål er Luster kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 35 grunnkretser:

 • Lustrafjorden: Mørkrid, Bjørk, Fortun, Bolstad, Fjøsne, Kvåle, Dalsdalen, Dale, For, Flahamar, Nes, Kroken, Sørheim, Breheimen, Hurrungane
 • Hafslo: Ornes, Solvorn, Joranger, Fet, Ugulen, Molland, Galden, Kjos, Beheim, Alme, Heggestad
 • Jostedalen: Mjølverdal, Krundal, Kreken, Sperle, Myklemyr, Alsmo/Dalane, Røneid, Gaupne, Sandvik

Historikk og kultur

Urnes stavkirke.

Luster har mange betydelige funn fra jernalder og vikingtid, blant annet graver med rike funn samt tufter etter et 40 meter langt hus på Modvo i Hafslo.

Kommunen har flere middelalderkirker. Mest kjent er Urnes stavkirke på østsiden av Lustrafjorden, som regnes for landets eldste stavkirke. Kirken har deler fra 1000-tallet og sin nåværende form fra 1100-tallet. Fortun stavkirke er flyttet til Bergen (Fantoft stavkirke). Dale kirke er en steinkirke fra 1200-tallet.

Kommunen har stor turisttrafikk med flere større hoteller ved riksvei 55, særlig ved fjorden. Både Breheimen og Vest-Jotunheimen er blant landets mest brukte fotturområder. Det tidligere sanatoriet, psykiatriske sykehuset og asylmottaket Harastølen ligger ovenfor Luster på 500 meter over havet. Siden midten av 1990-tallet har både hovedbygningen og nabohusene på Harastølen stått tomme, men i 2018 var planene klare for renovering og ombygning til hotell. Krokenhuset på østsiden av Lustrafjorden fra 1782 tilhørte maleren Gerhard Munthe og var et senter for kunstnere og forskere midt på 1800-tallet. I dag er Krokenhuset kulturhus.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1990) har en sølv linderanke lagt i sirkel mot en blå bakgrunn. Symbolet er hentet fra treskjæringer i Urnes stavkirke.

Navn

Navnet er opprinnelig et fjordnavn, norrønt (H)lustr, antagelig den varme, milde, eventuelt den rolige, sammenlignet med Årdalsfjorden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Lars Erik Øyane og Terje Mikael Hasle Joranger, Gards- og ættesoge for Luster kommune, 1984–2013, elleve bind.
 • Lars Erik Øyane og Terje Mikael Hasle Joranger, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 6: Ytre Eikum–Høgi.

 • Lars Erik Øyane og Terje Mikael Hasle Joranger, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 7: Dalen–Fevoll.
 • Terje Mikael Hasle Joranger og Lars Erik Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 8: Veitastrond.
 • Terje Mikael Hasle Joranger og Lars Erk Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 10: Hafslo 1.
 • Terje Mikael Hasle Joranger og Lars Erik Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 10: Hafslo 2.
 • Terje Mikael Hasle Joranger og Lars Erik Øyane, Gards- og ættesoge for Luster kommune band 11: Solvorn.
 • Laberg, Jon: Luster : bygd og ætter, 1926.
 • Laberg, Jon: Hafslo : bygd og ætter, 1926.
 • Øvregard, Kåre: Skulen i Luster gjennom 250 år : kulturhistoriske glimt frå skulen sitt arbeid i dei ulike krinsane, 1996.
 • Øvregard, Kåre: Stølar og stølsliv i Luster kommune, 1999.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg