Faktaboks

Landareal
1 326 km²
Innbyggertall
7 167
Administrasjonssenter
Stryn
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Sogn og Fjordane)
Innbyggernavn
stryning
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4651 (fra 01.01.2020, tidligere 1449)
Høyeste fjell
Lodalskåpa (2083 moh.)

Kommunevåpen

Strynefjell.

Av /Store norske leksikon ※.

Stryn. Stryn sentrum ligger der Stryneelva munner ut i fjorden. Strynedalføret i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Stryn.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Stryn er en kommune i Vestland fylke. Kommunen omfatter innerste del av Nordfjord, fjell- og dalområdene øst og sørøst for denne samt strøkene omkring Innvikfjorden.

Stryn grenser til Møre og Romsdal i nord og Innlandet i øst. I sørøst følger grensen mot Luster toppen av Jostedalsbreen. Kommunen omfattet i perioden 1965–1977 også Hornindal.

Natur

Oldevatnet
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Stryn har dypt nedskårne daler i mektige fjellmassiver. Fjellene rager i nord noe over 1700 meter over havet. Lodalskåpa i sørøst rager 2083 meter over havet.

Tre større vassdrag munner ut i Innvikfjorden: Stryneelva, som gjennomløper hoveddalføret i Stryn og munner ut ved Stryn tettsted, samt Loelva og Oldeelva, begge med kilder på Jostedalsbreen og munning i henholdsvis Loen og Olden.

Berggrunnen består av gneis som tilhører Gneisregionen. Mindre områder langs fjorden i ytre del av kommunen har kambrosilurisk skifer som tilhører Kaledonidene. Større sammenhengende jordbruksarealer finnes i de tre store dalførene og stedvis langs fjordsidene. Deler av Jostedalsbreen og Jostedalsbreen nasjonalpark ligger lengst sør og sørøst i kommunen.

Bosetning

Bosetningen i Stryn finnes langs fjordsidene og i de nedre deler av hoveddalførene med tyngdepunkt ved elvemunningene. De fleste innbyggerne bor i tettstedet og administrasjonssenteret Stryn (Tonning), Olden og Innvik, samt i tettbebyggelsene Loen og Utvik.

I tiårsperioden 1996–2006 økte folketallet med 2,3 prosent mot en nedgang på 0,7 prosent for daværende Sogn og Fjordane fylke som helhet. Det forventes at folketallet stagnerer og vil ligge i underkant av 7000 frem mot 2030.

Næringsliv

Jordbruket domineres av husdyrhold (melk- og kjøttproduksjon) og frukt- og bærdyrking, ved siden av skogbruk. Stryn er en forholdsvis stor skogbrukskommune, og hadde i 2018 en avvirkning på 18 074 kubikkmeter. Det holdes ellers geit og høns, samt pelsdyr.

Industrien er allsidig og finnes i flere av tettstedene og tettbebyggelsene i kommunen. De viktigste industrigrenene er nærings- og nytelsesmiddelindustri med 45 prosent av industriens sysselsatte (2014), trelast og trevareindustri (19 prosent) og metallvareindustri (11 prosent). Det er atskillig småindustri for øvrig med blant annet tekstil- og bekledningsindustri og produksjon av møbler og mineralske produkter.

Stryn er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 109 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 16 kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 68 meter.

Turistnæringen er viktig og kommunen har i alt 73 anlegg innen reiseliv.

I Stryn utkommer avisen Fjordingen to ganger ukentlig.

Samferdsel

Stryn har forbindelse over Strynefjellet til Østlandet på riksvei 15 og riksvei 258, den gamle Strynefjellsveien. Riksvei 15 fortsetter vestover til Måløy. Riksvei 60 fører nordover til Sunnmøre og sørover til Sunnfjord. Riksvei 613 går utover langs Nordfjord til Randabygd helt vest i kommunen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Stryn tettsted finnes videregående skole.

Stryn hører til Vest politidistrikt, Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordfjordrådet sammen med Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje og Vågsøy.

Stryn kommune tilsvarer de åtte soknene Innvik, Loen, Nedstryn, Nordsida, Olden, Oppstryn, Randabygd og Utvik i Nordfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stryn til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Stryn

For statistiske formål er Stryn kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 31 grunnkretser:

  • Stryn: Grov, Erdal, Hjelle, Strandsida, Flo, Tenden, Solheim, Rise, Visnes, Vik, Bø, Bergsida, Markene
  • Loen/Olden: Loen, Lovatnet, Oldedalen, Sunde, Eide, Olden, Muristranda, Rake, Skarstein
  • Innvik/Utvik: Innvik nord, Innvik sør, Lyslo, Valaker, Verlo
  • Nordsida/Randabygd: Hopland, Fjelli, Blakset, Faleide

Historikk og kultur

Steinalderøkser viser at det har bodd folk i Indre Nordfjord for over 6000 år siden. Fra bronsealderen finnes flere gravrøyser. I yngre jernalder bodde mektige slekter i Strynedalen.

Tonning var tingsted fra begynnelsen av 1600-tallet. Utvik var handelssted med gjestgiveri fra begynnelsen av 1600-tallet. Fra 1795 var Faleide skysstasjon på Den Trondhjemske postvei. På 1800-tallet var Vik blant de største gardene i Nordfjord. I dag er Mindresunde blant de største gardene.

I dag er en del eldre bebyggelse fredet i administrasjonssenteret med blant annet gjestgiveri, sjøhus og handelssted. Med sin vakre natur har Stryn stor turisttrafikk; mest kjent er Loen (Lodalen) og Olden (Briksdalen med Briksdalsbreen), begge med større turisthoteller. For øvrig finnes en rekke pensjonater og andre overnattingssteder samt campingplasser så vel her som ellers i kommunen.

Strynefjellet Sommerskisenter ligger på Tystigbreen sør for den gamle Strynefjellsveien. I Oppstryn ligger Jostedalsbreen Nasjonalparksenter (åpnet i 1992), som presenterer natur og kultur fra Jostedalsbreområdet og Sogn og Fjordane gjennom film, utstillinger og botanisk hage; fjell- og breføring.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en venstre skråstilt gull lindekvist med fire blader mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler edelløvskogen i Stryn.

Navn

Navnet ble i middelalderen skrevet Strion, som betyr ‘den strømmende’, om Strynselva.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aaland, Jacob: Innvik–Stryn, 1932, tre bind. Nordfjord fraa gamle dagar til no, del 2: Dei einskilde bygder, bind 3.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg