Stryn

Stryn er en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen omfatter innerste del av Nordfjord, fjell- og dalområdene øst og sørøst for denne samt strøkene omkring Innvikfjorden. Stryn grenser til Møre og Romsdal i nord og Oppland i øst. I sørøst følger grensen mot Luster toppen av Jostedalsbreen. Kommunen omfattet i 1965–1977 også Hornindal.

Dalene er dypt nedskårne i mektige fjellmassiver. Fjellene rager i nord noe over 1700 meter over havet. Lodalskåpa i sørøst rager 2083 meter over havet.

Tre større vassdrag munner ut i Innvikfjorden: Stryneelva, som gjennomløper hoveddalføret i Stryn og munner ved Stryn tettsted, samt Loelva og Oldeelva, begge med kilder på Jostedalsbreen og munning i henholdsvis Loen og Olden.

Berggrunnen består av gneis som tilhører Gneisregionen. Mindre områder langs fjorden i ytre del av kommunen har kambrosilurisk skifer som tilhører Kaledonidene. Større sammenhengende jordbruksarealer finnes i de tre store dalførene og stedvis langs fjordsidene. Deler av Jostedalsbreen og Jostedalsbreen nasjonalpark ligger lengst sør og sørøst i kommunen.

Bosetningen finnes langs fjordsidene og i de nedre deler av hoveddalførene med tyngdepunkt ved elvemunningene. De fleste innbyggerne bor i tettstedet og administrasjonssenteret Stryn (Tonning), Olden og Innvik, samt i tettbebyggelsene Loen og Utvik.

I tiårsperioden 1996–2006 økte folketallet med 2,3 prosent mot en nedgang på 0,7 prosent for fylket som helhet. Ifølge prognosene vil Strynregionen fortsette å vokse med 20 prosent frem mot 2030.

Jordbruket domineres av husdyrhold (melk- og kjøttproduksjon) og frukt- og bærdyrking, ved siden av skogbruk. Stryn er Sogn og Fjordanes tredje største skogbrukskommune, og står for 13,2 prosent av avvirkningen i fylket (15 289 m³ i 2015). Det holdes ellers geit og høns, samt pelsdyr.

Industrien er allsidig og finnes i flere av tettstedene og tettbebyggelsene i kommunen. Viktigste industrigrener er nærings- og nytelsesmiddelindustri med 45 prosent av industriens sysselsatte (2014), trelast og trevareindustri 19 prosent og metallvareindustri 11 prosent. Det er atskillig småindustri for øvrig med blant annet tekstil- og bekledningsindustri og produksjon av møbler og mineralske produkter.

Stryn er en liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 109 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 16 kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 68 meter.

Turistnæringen er viktig og kommunen har i alt 73 anlegg innen reiseliv.

I Stryn utkommer avisen Fjordingen to ganger ukentlig.

Stryn har forbindelse over Strynefjellet til Østlandet på Rv. 15 og Rv. 258, den gamle Strynefjellsveien. Rv. 15 fortsetter vestover til Måløy. Rv. 60 fører nordover til Sunnmøre og sørover til Sunnfjord. Rv. 613 går utover langs Nordfjord til Randabygd helt vest i kommunen.

I Stryn tettsted finnes videregående skole.

Stryn hører til Vest politidistrikt, Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordfjordrådet sammen med Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje og Vågsøy.

Stryn kommune tilsvarer de åtte soknene Innvik, Loen, Nedstryn, Nordsida, Olden, Oppstryn, Randabygd og Utvik i Nordfjord prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stryn til Sønd- og Nordfjord fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Stryn kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 31 grunnkretser:

  • Stryn: Grov, Erdal, Hjelle, Strandsida, Flo, Tenden, Solheim, Rise, Visnes, Vik, Bø, Bergsida, Markene
  • Loen/Olden: Loen, Lovatnet, Oldedalen, Sunde, Eide, Olden, Muristranda, Rake, Skarstein
  • Innvik/Utvik: Innvik nord, Innvik sør, Lyslo, Valaker, Verlo
  • Nordsida/Randabygd: Hopland, Fjelli, Blakset, Faleide

Steinalderøkser viser at det har bodd folk i Indre Nordfjord for over 6000 år siden. Fra bronsealderen finnes flere gravrøyser. I yngre jernalder bodde mektige slekter i Strynedalen.

Tonning var tingsted fra begynnelsen av 1600-tallet. Utvik var handelssted med gjestgiveri fra begynnelsen av 1600-tallet. Fra 1795 var Faleide skysstasjon på Den Trondhjemske postvei. På 1800-tallet var Vik blant de største gardene i Nordfjord. I dag er Mindresunde blant de største gardene.

I dag er en del eldre bebyggelse fredet i administrasjonssenteret med blant annet gjestgiveri, sjøhus og handelssted. Med sin vakre natur har Stryn stor turisttrafikk; mest kjent er Loen (Lodalen) og Olden (Briksdalen med Briksdalsbreen), begge med større turisthoteller. For øvrig finnes en rekke pensjonater og andre overnattingssteder samt campingplasser så vel her som ellers i kommunen.

Strynefjellet Sommerskisenter ligger på Tystigbreen sør for den gamle Strynefjellsveien. I Oppstryn ligger Jostedalsbreen Nasjonalparksenter (åpnet 1992), som presenterer natur og kultur fra Jostedalsbreområdet og Sogn og Fjordane gjennom film, utstillinger og botanisk hage; fjell- og breføring.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en venstre skråstilt gull lindekvist med fire blader mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler edelløvskogen i Stryn.

Navnet ble i middelalderen skrevet Strion, som betyr ‘den strømmende’, om Strynselva.

  • Aaland, J.: Innvik – Stryn, 1932, 3 bind. (Nordfjord fraa gamle dagar til no, del 2: Dei einskilde bygder, bind 3)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.