Kolmule, benfiskart i torskefamilien. Innsiden av munn og gjellelokk er svart, derav navnet. Ryggen er blågrå, sidene sølvgrå og buken hvit, det er tre ryggfinner hvorav de to første er jevnstore og sitter langt fra hverandre. Skjeggtråd mangler. Kroppslengde opptil 50 cm. Pelagisk torskefisk, som forekommer fra Middelhavet til Varangerfjorden, vanligvis på dyp mellom 100 og 400 m, alminnelig i våre fjorder. Den store kolmulebestand som trekker mellom områdene vest for Storbritannia og det sørlige Norskehavet, er fra 1972 blitt gjenstand for kommersielt fiske. Kolmule er viktig som industrifisk. Norge landet i perioden 1998–2003 over 500 000 tonn kolmule årlig. Fisket er dårlig regulert. Totalbeskatningen de siste år er godt over anbefalt nivå.