Aurlandsfjorden, fjord i Aurland og Leikanger kommuner, Sogn og Fjordane, dyp og trang arm av Sognefjorden. Skjærer seg mellom bratte sider mot sør, etter ca. 12 km går sidearmen Nærøyfjorden mot sørvest, inn mot tettstedet Gudvangen. Fortsetter først i sørøstlig, senere sørlig retning i en lengde av 17 km inn mellom mektige, opptil 1800 m høye, bratte fjell. Mot botnen smalner fjorden av. Ytterst i fjorden er målt dyp på 962 m, 9 km fra fjordbotnen 414 m, mens den grunner opp innerst. På høyre side av fjorden, på veg inn mot Aurland, ligger stedet Undredal. På østsiden av den indre fjorden ligger tettstedet og bygdesenteret Aurlandsvangen. I botnen av fjorden ligger tettbebyggelsen Flåm.