Årdal

Faktaboks

Landareal
930 km²
Innbyggertall
5 245
Administrasjonssenter
Årdalstangen
Fylke
Vestland (fra 01.01.2020, tidligere Sogn og Fjordane)
Innbyggernavn
årdøl
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4643 (fra 01.01.2020, tidligere 1424)
Høyeste fjell
Storen (2406 moh.) på grensa til Luster

Kommunevåpenet til Årdal har en gull trillingstreng med ormebandskurd mot en rød bakgrunn.

Industristedet Øvre Årdal ved nordenden av Årdalsvatnet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Kart som viser plassering av Årdal kommune i tidligere Sogn og Fjordane fylke.
Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Årdal er en kommune i Vestland fylke. Kommunen omfatter Årdalsfjorden og Årdalen innenfor med omliggende fjelltrakter. I øst når kommunen til Tyins vestbredd og i nord til Hurrungane i Jotunheimen.

Kommunen ble opprettet i 1863 ved utskillelse fra Lærdal. Nåværende grenser er fra 1964, da et par gårder ved Årdalsfjordens munning ble overført til Lærdal.

Natur

De høyeste fjellene i Årdal tilhører Jotundekket. Høyest rager fjellene vest for Utla med Store Skagastølstind, som er Norges tredje høyeste fjell på 2405 meter over havet. Også i nordøst finnes topper over 2000 meter over havet, blant annet Uranostind, 2157 meter over havet, som ligger i Utladalen landskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark.

Vest for Tyin finnes bløtere kaledonske bergarter som valdressparagmitt og glimmerskifer, og her er landskapet flatere og ligger lavere enn fjellene omkring. En 450 millioner år gammel lys granodiorittisk eller trondhjemittisk bergart har vært brutt som bygningsstein.

Landskapet er sterkt oppskåret av daler og er vilt og vakkert. Fra de høye fjellområdene på begge sider av Utladalen kommer flere daler som munner som hengende daler. I Kvitingsmorki på sørsiden av Årdalsfjorden er et 17 kvadratkilometer stort område fredet som naturreservat. I alt er mer enn 30 prosent av kommunens areal landskapsvernområde.

De store høydeforskjellene medfører et høyt vannkraftpotensial. De fleste elvene drenerer mot Årdalsvatnet på tre meter over havet, som er oppdemt av en morene. Fra morenen renner Årdalselva kort vei til Årdalsfjorden.

Bosetning

Topografien er årsak til konsentrert bosetning omkring Årdalstangen og Øvre Årdal. En del av befolkningen bor også i Seimsdalen. Størst er Øvre Årdal, men administrativt senter er Årdalstangen.

I forbindelse med utbyggingen av kraftverk og aluminiumsverk i 1940- og 1950-årene ble folkemengden firedoblet til 7500 innbyggere i 1970. Siden har folkemengden gått ned, i tiårsperioden 2005–2015 med 3,6 prosent, mot 0,3 prosent i Sogn som helhet. Folketallet forventes å synke frem til 2050.

Næringsliv

Industrien, med Norsk Hydro, er den dominerende næringen i Årdal. Det øvrige næringslivet er i stor grad, direkte eller indirekte, knyttet til denne bedriften. For øvrig finnes kjemisk industri og verkstedindustri.

Årdal er blant de tjue største kraftkommunene, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 2091 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 969 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tyin kraftverk (i drift fra 2004) og Naddvik kraftverk (1987). Nedre del av Årdalsvatnets tilløp fra nord, Utla, er ikke bygd ut. Øvre del av Utla med sideelver er overført til Tyin og nyttes i Tyin kraftverk (374 MW). Vettisfossen, som dannes av Morka-Koldedøla, har tilløp til Utla fra øst (275 meter loddrett fall). Fossen er vernet mot kraftutbygging. I tillegg til Tya er Nysetelva, som munner ut ved Naddvik på sørsiden av Årdalsfjorden, utbygd med i alt fire kraftverk.

Samferdsel

Årdal har forbindelse med Østlandet ved riksvei 53 gjennom Moadalen/Tyedalen til Tyin og E16 til Tyinkrysset. Riksvei 53 går videre til Fodnes i Lærdal, og herfra går ferge over Sognefjorden til Mannheller i Sogndal på riksvei 5. Over Fodnes er det også forbindelse til Lærdalsøyri gjennom Fodnestunnelen. Bilvei fra Øvre Årdal til Turtagrø i Luster (Tindevegen) med passhøyde på 1315 meter over havet. «Folkevegen» er en vei for syklende og gående til Vetti i Utladalen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Øvre Årdal har videregående skole.

Årdal hører til Vest politidistrikt, Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sogn regionråd sammen med Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik.

Årdal kommune tilsvarer de to soknene Nedre Årdal og Øvre Årdal i Sogn prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Årdal til Sogn fogderi i Nordre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Årdal

For statistiske formål er Årdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Øvre Årdal: Naustbukta, Ve, Utladal, Farnes aust, Orehola/Løkjane, Grandane, Vestvollane/Flotane, Fardalen/Øvstetun/Børtnes
  • Årdalstangen: Lægreid, Hæreid, Vollene, Vassbugen/Uthagen, Nedre Seimsdal, Øvre Seimsdal, Naddvik/Ofredal

Historikk og kultur

Øvre Årdal er en viktig innfallsport til Jotunheimen. I Årdalstangen ligger det gamle gruvekontoret til kobbergruvene i Fardalen som var i drift i perioden 1701–1750.

På Indre Offerdal på nordsiden av Årdalsfjorden er restaurert et eldre gårdsanlegg som foruten gårdsbebyggelsen blant annet har sagbruk og mølle fra 1800-tallet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1957) har en gull trillingstreng med ormebandskurd mot en rød bakgrunn, og skal symbolisere kraftutbygging.

Navn

Navnet kommer av norrønt Árdalr, ‘elvedalen’, førsteleddet er genitiv entall av á, ‘elv’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kramviken, Knut: Årdal kommune i dag : 1860–1960, 1960.
  • Laberg, Jon: Årdal i Sogn : bygd og ætter, 1932.
  • Ve, Søren og Dagfinn Krossen: Bygdebok for Årdal, 1971–85, tre bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg