Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Årdal, kommune i Sogn og Fjordane fylke, som omfatter Årdalsfjorden og Årdalen innenfor med omliggende fjelltrakter. I øst når Årdal til Tyins vestbredd, i nord til Hurrungane i Jotunheimen.

Kommunen ble opprettet 1863 ved utskillelse fra Lærdal. Nåværende grenser er fra 1964 da et par gårder ved Årdalsfjordens munning ble overført til Lærdal.

De høyeste fjellene i Årdal tilhører de kaledonske skyvedekkene; se artikkel om Jotundekket. Høyest når de vest for Utla med Store Skagastølstind som er Norges tredje høyeste fjell på 2405 moh. Også i nordøst finner man topper over 2000 moh., blant annet Uranostind (2157 moh.) som ligger i Utladalen landskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark.

Vest for Tyin finnes bløtere bergarter som valdressparagmitt og glimmerskifer, og her er landskapet flatere og ligger lavere enn fjellene omkring. Landskapet er sterkt oppskåret av daler og er vilt og vakkert. Fra de høye fjellområdene på begge sider av Utladalen kommer flere daler som munner som hengende daler. I Kvitingsmorki på sørsiden av Årdalsfjorden er et 17 km2 stort område fredet som naturreservat. I alt er mer enn 30 % av kommunens areal landskapsvernområde.

De store høydeforskjellene medfører et høyt vannkraftpotensial. De fleste elvene drenerer mot Årdalsvatnet (3 moh.), som er oppdemt av en morene. Fra dette renner Årdalselva kort vei til Årdalsfjorden.

Berggrunnen er i sin helhet av kaledonsk opprinnelse, for det meste harde magmatiske bergarter av ulik sammensetning. En ca. 450 millioner år gammel lys granodiorittisk eller trondhjemittisk bergart har vært brutt som bygningsstein.

Topografien er årsak til svært konsentrert bosetning. 85 % av befolkningen i Årdal bor i tettstedene Årdalstangen og Øvre Årdal, ytterligere 8 % i Seimsdalen, kommunens tredje tettsted. Størst er Øvre Årdal (3189 innb. 2015), men administrativt senter er Årdalstangen (1434 innb.). Seimsdalen hadde 455 innbyggere i 2015.

I forbindelse med utbyggingen av kraftverk og aluminiumsverk i 1940- og 1950-årene ble folkemengden firedoblet til ca. 7500 innb. i 1970. Siden har den gått ned, i tiårsperioden 2005–15 med 3,6 % mot 0,3 % i Sogn som helhet.

Industrien, med Norsk Hydro, er den dominerende næringen i Årdal. Det øvrige næringslivet er i stor grad, direkte eller indirekte, knyttet til denne bedriften. I alt 66 % av industriens arbeidstakere er sysselsatt i metallvareindustrien (2014). For øvrig merkes kjemisk industri og verkstedindustri med henholdsvis 16 % og 13 % av industriens sysselsatte. I 2012-13 ble 365 industriarbeidsplasser borte som følge av nedskjæring. 

Årdal er blant de tjue største kraftkommunene, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 2091 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 969 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tyin kraftverk (i drift fra 2004) og Naddvik kraftverk (1987). Nedre del av Årdalsvatnets tilløp fra nord, Utla, er ikke bygd ut. Øvre del av Utla med sideelver er overført til Tyin og nyttes i Tyin kraftverk (374 MW). Vettisfossen, som dannes av Morka-Koldedøla, har tilløp til Utla fra øst (275 meter loddrett fall). Fossen er vernet mot kraftutbygging. I tillegg til Tya er Nysetelva, som munner ut ved Naddvik på sørsiden av Årdalsfjorden, utbygd med i alt fire kraftverk.

Årdal har forbindelse med Østlandet ved Rv. 53 gjennom Moadalen/Tyedalen til Tyin og E16 til Tyinkrysset. Rv. 53 går videre til Fodnes i Lærdal, og herfra går ferge over Sognefjorden til Mannheller i Sogndal (Rv. 5). Over Fodnes er det også forbindelse til Lærdalsøyri gjennom Fodnestunnelen. Bilvei fra Øvre Årdal til Turtagrø i Luster (Tindevegen) med passhøyde 1315 moh. Bilvei til Vetti i Utladalen.

Øvre Årdal har videregående skole. 

Årdal hører til Vest politidistrikt, Sogn tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sogn regionråd sammen med AurlandBalestrandHøyangerLeikangerLusterLærdal,Sogndal og Vik.

Årdal kommune tilsvarer de to soknene Nedre Årdal og Øvre Årdal i Sogn prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Årdal til Sogn fogderi i Nordre Bergenhus amt.

For statistiske formål er Årdal kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 15 grunnkretser:

  • Øvre Årdal: Naustbukta, Ve, Utladal, Farnes aust, Orehola/Løkjane, Grandane, Vestvollane/Flotane, Fardalen/Øvstetun/Børtnes
  • Årdalstangen: Lægreid, Hæreid, Vollene, Vassbugen/Uthagen, Nedre Seimsdal, Øvre Seimsdal, Naddvik/Ofredal

Øvre Årdal er en viktig innfallsport til Jotunheimen. I Årdalstangen ligger det gamle gruvekontoret til kobbergruvene i Fardalen som var i drift 1701–50.

På Indre Offerdal på nordsiden av Årdalsfjorden er restaurert et eldre gårdsanlegg som foruten gårdsbebyggelsen har sagbruk, mølle mv. fra 1800-tallet.

Kommunevåpenet (godkjent 1957) har en gull trillingstreng med ormeband-skurd mot en rød bakgrunn; symboliserer kraftutbygging.

Navnet kommer av norrønt Árdalr, 'elvedalen', førsteleddet gen. sing. av á, 'elv'.

  • Kramviken, Knut: Årdal kommune i dag, 1960, Finn boken
  • Laberg, Jon: Årdal i Sogn : bygd og ætter, 1932, Finn boken
  • Ve, Søren & Dagfinn Krossen: Bygdebok for Årdal, 1971-85, 3 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.