Red River of the North,elv i USA og Canada, bielv til Nelson River. Danner grensen mellom Minnesota og North Dakota og munner ut i Lake Winnipeg i Manitoba, 875 km lang. I 1997 var det storflom i elven med store ødeleggelser i Grand Forks (North Dakota) og East Grand Forks (Minnesota).