Faktaboks

Også kjent som

forkortet OR eller Ore.

Uttale
ˈårigən

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Oregon.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Oregon er en delstat nordvest i USA, som ligger ved Stillehavet nord for California og sør for Washington, og grenser i tillegg mot Idaho i øst og Nevada i sørøst. Oregon har et totalt areal på cirka 254 800 km² og har 4 237 256 innbyggere (US Census, 2020). Oregon ble opptatt som den 33. staten i USA 14. februar 1859. Hovedstaden er Salem og den største byen Portland.

Navnet er antakelig etter det algonkinske navnet Ouragon på elven Columbia (av wauregan, 'vakre vann, elv'). Oregon er også kjent som The Beaver State, 'beverstaten', grunnet stor utbredelse av bever.

Natur og klima

Crater Lake nasjonalpark
.
Lisens: CC BY 2.0

Innenfor den smale kystsletta løper de to parallelle fjellsystemene Coast Range og Cascade Range. Coast Range består av høydedrag, fjell og daler, de høyeste toppene er i nord og sør, og fjellene når sitt laveste punkt ved Portland hvor Columbiaelven bryter igjennom. En horisontal forskyvning langs fjellkjeden (San Andreas-forkastningen) er fremdeles aktiv. I sør møtes de to fjellkjedene i Klamath Mountains. Cascade Range er rik på breer og sjøer, blant annet den berømte Crater Lake som også er nasjonalpark. Den utslokte vulkanen Mt. Hood lengst nord når opp i 3427 meter over havet.

Landet øst for Cascade Range tilhører for det meste Columbiaplatået, som sør for Columbiaelven er lavt, men i nordøst når 2000–3000 meter over havet i Blue Mountains og Wallowa Mountains. Sørøstdelen hører til det avløpsløse Great Basin. Columbiaelven danner nordgrensen og opptar elvene Willamette og Snake River, som danner den nordlige delen av østgrensen. Willamettedalen er svært fruktbar.

Nedbøren avtar fra 1000–2500 millimeter (mm) i vest til under 500 mm øst for Cascade Mountains og i sørøst flere steder til under 250 mm. Portlands middeltemperatur er 19 °C i juli og 4 °C i januar. Fjellene er kledd med gulfuru og douglasgran. Øst-Oregon har steppevegetasjon og får ørkenpreg i sørøst. Omtrent halvparten av arealet er skogkledd og i underkant av ti prosent er dyrket mark.

Befolkning

Portland, Oregon
Portland er Oregons største by.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Oregon har hatt en høy befolkningsvekst: 20,3 prosent i perioden 1990–2000, mot cirka 13,2 prosent på landsbasis. I perioden 2000–2010 hadde Oregon en vekst på 12 prosent, mot 9,7 prosent i hele USA. 81 prosent av befolkningen bodde i byer eller bymessige strøk i 2010.

Av innbyggerne regnes 86,2 prosent som hvite – inkludert 14 prosent hispanics – 2,3 prosent som svarte/afroamerikanere, 1,9 prosent urfolk og 5 prosent av asiatisk opprinnelse (US Census, 2020). Cirka 4 prosent av befolkningen er av norsk herkomst, 22,5 prosent har tyske aner, 14 prosent engelske og 13 prosent har irske forfedre. Oregon har i likhet med de andre stillehavsstatene relativt flere japanere, kinesere og filippinere enn ellers i USA. I 2013 levde rundt 38 000 urfolk i Oregon fordelt på fem forskjellige reservater. Dette er langt færre enn i delstatene omkring.

De største byene i Oregon er Portland med 652 503 innbyggere, hovedstaden Salem med 175 535 innbyggere og universitetsbyen Eugene med 176 654 innbyggere (US Census, 2020).

Statens største kirkesamfunn er lutheranerne (47 prosent) fulgt av den romersk-katolske kirke, baptistene, metodistene og presbyterianerne.

Oregon sender to senatorer og fem representanter til den føderale kongressen i Washington D.C. Delstaten er tradisjonelt kjent som liberal og progressiv, som innførte borgerinitiativ og folkeavstemning allerede i 1902, «tilbakekalling» (recall) i 1908 – en prosedyre som gjør det mulig for borgere å avsette offentlige tjenestemenn innen utløpt mandatperiode – og var i 1923 den første delstaten som innførte inntektsskatt. Oregon har også en høy grad av kommunalt selvstyre.

Næringsliv

Viktigste næringsvei er foredling av jord- og skogbruksprodukter. Oregons viktigste jordbruksområde ligger mellom Cascade Range og Coast Range. Den sørvestlige delen har tørt beiteland. Nordområdene er lite egnet til jordbruk, men det brukes en del til beite for storfe i åpne områder. Vest-Oregon har et mangesidig jordbruk med stor melkeproduksjon og frukt- og grønnsakdyrking. Salem, som ligger i den fruktbare Willamettedalen, er sentrum for bearbeiding av matvarer og skogbruksprodukter. I det tørre Øst-Oregon drives hvetedyrking og i sørøst fedrift. Mer enn 600 kvadratkilometer av kornarealet er kunstvannet.

Skogbruket er viktigere enn i noen annen delstat. Omtrent 50 prosent av totalarealet er skog, og det meste av dette drives kommersielt. 60 prosent eies av det offentlige. Også fiske etter laks, kveite, makrell, østers og størje er en betydelig næringsgren, med tyngdepunkt i Astoria ved Columbiaelvens munning.

Det utvinnes gull-, sølv- og nikkelmalm. Industrien er særlig konsentrert i Willamettedalen og består av tre- og treforedlingsindustri (som fortsatt er viktig, selv om antallet treforedlingsbedrifter har gått ned fra 1300 til 300 i tiden etter andre verdenskrig), næringsmiddel- og metallindustri.

De siste tiårene har høyteknologiindustri blitt stadig viktigere. Disse bedriftene er konsentrert i Portland og i Willamettedalen (Portland–Everett-korridoren). En av statens største suksesshistorier innen næringsliv er verdens største skoprodusent Nike, som har sitt hovedkvarter rett utenfor Beaverton.

Oregon stod i 2021 for litt over én prosent av USAs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP), noe som er «midt på treet» blant de 50 statene i USA (U.S. Department of Commerce, 2021).

I oktober 2022 var den sesongjusterte arbeidsledigheten i Oregon på 4,1 prosent, mot 3,7 prosent på landsbasis. Dette var en nedgang fra 4,4 prosent året før og toppnoteringen på 13,3 prosent i april 2020 (Bureau of Labor Statistics, 2022).

Historie

I 2008 ble det gjort funn av 12 300 år gammel menneskelig avføring i en fjellhule ved byen Paisley sør i staten. De første menneskene i området vi i dag kjenner som Oregon kom fra dagens Asia via Beringstredet på jakt etter mat og enklere levekår. På tiden da de europeiske utforskerne ankom området befant det seg mennesker fra rundt 125 ulike amerikanske urfolk. De fleste av disse var relativt små grupperinger av mennesker som drev sesongbasert jordbruk og i like stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Deres levesett var tilpasset distriktet de tilhørte, slik som folkegruppen chinook som baserte en større del av levesettet på laksefiske fra nedre del av Columbiaelven. I dagens samfunn arbeider ni offisielt anerkjente stammer og grupperinger sammen med staten Oregon for å skape gode levekår for amerikanske urfolk.

Oregons kyst ble besøkt av spaniere fra 1500- til 1700-tallet. Lewis-Clark-ekspedisjonen (1804–1806) nådde Oregon, og i 1843 ble emigrantruten Oregon Trail fra Independence i Missouri åpnet. Tidlig på 1800-tallet var Oregon et navn på et langt større område som fra 1818 ble okkupert i fellesskap av USA og Storbritannia, og i 1846 delt mellom dem langs 49° nordlig bredde. Samtidig ble grensen mellom USA og Canada fastsatt.

Oregon ble organisert som territorium i 1848 og som stat i 1859. Washington ble utskilt i 1853. Anlegget av transkontinentale jernbaner på slutten av 1800-tallet førte til sterk økonomisk fremgang.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg