Cumberland Gap, pass i USA, gjennom Cumberland Plateau, nær grenseskillet mellom delstatene Kentucky, Tennessee og Virginia, 500 moh. Oppdaget 1750 av dr. Thomas Walker. Daniel Boones såkalte Wilderness Road gikk gjennom passet fra 1755, som ble en slags port til det ubebygde grenselandet i vest, og nybyggere i tusentall drog denne veien i de siste år av 1700-tallet. Fra 1955 nasjonalpark.