Coteau du Missouri, høyslette i Nord-Amerika, strekker seg fra Saskatchewan i Canada til South Dakota i USA, vest for Coteau des Prairies, ca. 600 moh. Danner en del av vannskillet mellom Missouri og Hudson Bay.