Elv i USA, etter Missouri den viktigste bielv til Mississippi. Den har sine kilder i Rocky Mountains, like ved Leadville i Lake County, Colorado. Elven flyter primært mot øst og sørøst gjennom delstatene Colorado, Kansas, Oklahoma og Arkansas. Den er 2364 km lang, og er den 6. lengste elven i USA. Skiftende vannføring, som generelt har gått ned de siste tiårene grunnet pumping av grunnvann for bruk i vanningsprosjekter i Colorado og Kansas. Elven er seilbar 1050 km fra utløpet i Mississippi nær Napoleon i Arkansas og opp til Muskogee i Oklahoma. Elvevannet brukes til kraftproduksjon og kunstig vanning. I Colorado er Arkansas en glimrende elv for ørretfiske.