Cuesta er en ås eller fjellrygg dannet ved forvitring av skråttstilte lag av sedimentære bergarter. Landformen er karakterisert ved en bratt skrent på den ene side og svakt skrånende helning på den andre. Eksempler på cuesta-landskap i Norge er devon-områdene i Sogn og Fjordane og kambrosilur-området mellom Hønefoss og Steinsfjorden.