Orogenese, prosess hvor deler av jordskorpen blir sammenptresset med storskala forskyvning og folding av bergmasser; fjellkjededannelse. Se også skyvedekke og folding.