litium

Litium er et sølvhvitt metall som er et grunnstoff og har atomsymbol Li og atomnummer 3. Det er mykt nok til å skjære i, og det er lett nok til å flyte på vann.

Faktaboks

uttale:
lˈitium (ikke litsium)
etymologi:
fra gresk litos ‘stein’
også kjent som:

atomnummer 3, atomsymbol Li.

lithium (engelsk)

Litium reagerer med vann og gir hydrogengass. Det reagerer også med oksygengass i luften og gir litiumoksid, og derfor må det oppbevares luftfritt.

Litium er det første grunnstoffet i gruppe 2 (alkalimetallene) i periodesystemet.

Det finnes to stabile isotoper av litium: 6Li (7,5 prosent) og 7Li (92,5 prosent).

Forekomst

Det viktigste litiummineralet er spodumen, LiAlSi2O6,som kan forekomme som hvite til grønne krystaller som kan brukes til smykker. Andre litiummineraler er lepidolitt, K(LiAl)3(SiAl)4O10(OH,F)2, og petalitt, LiAlSi4O10.

De viktigste litiumforekomstene finnes i USA, Canada, Chile, Kina, Portugal og Russland. Det er også påvist litiumholdige mineraler blant annet i Østerrike, Frankrike, Spania og Sverige, men disse er ikke drivverdige.

Egenskaper

Litium er det minst reaktive av alkalimetallene. Det reagerer langsomt i tørr luft, men vil korrodere raskt i fuktig luft under dannelse av litiumhydroksid, litiumnitrid og noe litiumkarbonat. Litium oppbevares gjerne i vakuum eller i hydrokarboner med liten densitet. Litium er et kraftig reduksjonsmiddel og reagerer med vann under dannelse av hydrogengass og litiumhydroksid:

2Li(s) + 2H2O(l) → 2Li+(aq) + OH-(aq) + H2(g)

Ved oppvarming i luft antennes metallet ved cirka 180 °C og brenner med rød flamme under dannelse av litiumoksid Li2O(s).

I salter er litium enverdig (oksidasjonstrinn +I) og gir ikke farge. Litium farger en ikke-lysende flamme karmosinrød. Det brukes til kvalitativ påvisning av litium.

Fremstilling

Produksjonen av litium har øket sterkt i de senere årene. Mesteparten produseres i Chile og Argentina fra saltvann fra underjordiske kilder i Andesfjellene.

Litium kan også fremstilles fra litiumsilikater ved å behandles dem med konsentrert svovelsyre ved 250 °C. Sulfatene som dannes, løses i vann. Litium felles som karbonat ved tilsetning av soda.

Litiummetall blir fremstilt ved elektrolyse av en eutektisk smelte av litium- og kaliumklorid ved 400–450 °C.

Bruk

Den største industrielle bruken av litium er som litiumsterat i smøreoljer.

En stigende mengde litium brukes også i batterier. Det er to typer: litiumbatterier og Li-ionbatterier. I det første er litium i anoden (der hvor det skjer en oksidasjon og elektroner avgis) mens i det andre er litiumioner i katoden (der hvor det skjer en reduksjon og elektroner opptas) og litium i anoden. Fordelen ved å bruke litium er dels det store standard reduksjonspotensialet (-3,05 volt) og dels den lave vekten som gjør at disse batteriene er lettere og mindre enn andre batterier.

Litium brukes som også som deoksidasjonsmiddel for metaller som jern, nikkel, kobber og bronse, og som legeringstilsetning til magnesium, aluminium og bly for å øke styrken. Litium-aluminium-legeringer benyttes i komponenter til fly og romfartøyer på grunn av legeringenes lave tetthet.

Litiumforbindelser benyttes som tilsetningsstoff til smelten ved aluminiumelektrolyse, i glass- og keramisk industri, til absorpsjon av karbondioksid i for eksempel undervannsbåter, i syntesen av vitamin A, som reduksjonsmiddel i organiske synteser, som katalysator, i farmasøytiske preparater og annet.

Litium har hatt stor betydning innen utvikling av kjerneenergi og -våpen. En viktig kjernekjemisk reaksjon er fremstilling av tritium ved å bestråle litiumisotopen 6Li med nøytroner:

6Li + 1n → 4He + 3H.

I en hydrogenbombe reagerer dannet tritium med deuterium (i form av litiumdeuterid,6LiD) og gir fusjonsreaksjonen: 3H + 2H → 4He + 1n.

Fysiologisk virkning

Enkelte litiumsalter benyttes til behandling av bipolar lidelse selv om det er uklart om hvilken rolle litium spiller i organismen. Inntak av større mengder litium forårsaker forgiftning. Det er først og fremst sentralnervesystemet som blir påvirket.

Historie

Litiummineralene petalitt og spodumen ble oppdaget på Utö, en øy rett syd for Stockholm, av brasilianeren Jozé Bonifácio de Andrada E. Silva (1763-1838) på studiebesøk i Sverige i 1790-årene. Svensken Johan A. Arfvedson (1792-1841) oppdaget at de to mineralene inneholdt et nytt grunnstoff da han arbeidet som 25-åring i det private laboratoriet til Jöns Jacob Berzelius i Stockholm. De ga grunnstoffet navn lithia, senere skrevet litium, etter stein på latin, da litium var funnet i mineralriket og ikke i planteriket som natrium og kalium.

Større mengder metall ble fremstilt elektrolytisk i 1855 av Robert Wilhelm Bunsen i Heidelberg, og først da kunne metallets egenskaper bli studert nærmere.

Egenskaper

Kjemisk symbol Li
Atomnummer 3
Atomvekt 6,941
Smeltepunkt 180,5 °C
Kokepunkt 1347 °C
Tetthet 0,534 g/cm3
Oksidasjonstall +I
Elektronkonfigurasjon [He]2s1

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg