Elv er et større vannløp med rennende overflatevann. Med elv menes vanligvis en ansamling av ferskvann som, i hvert fall under deler av året, er større enn en bekk og som renner gjennom et naturlig leie (bunnsubstrat) med bredder, og som munner ut i en innsjø, i havet eller i en annen elv.

Vannansamlingen oppstår der nedbøren er større enn fordampningen og berggrunnen ikke er for porøs. Overskuddet av vann på jordoverflaten vil da samle seg i bekker og elver. En hovedelv med tilløp (sidevassdrag) danner et dreneringssystem for et område, som kalles elvens nedbørfelt. Naturlige elver er formet av hydromorfologiske prosesser, til forskjell fra mennskeskapte kanaler (utgravde eller bygde).

Enkelte elvetyper kan også renne delvis under overflaten. Eksempler på dette er elver i naturlige grotter (karsthydrologi).

Erosjon

Illmannåe
Høyt oppe i elveløpet dominerer erosjonen. Elva har høy gradient (stort fall), og evnen til å transportere vekk masser er stor. Grov stein ligger tilbake i elveløpet, mens finere kornstørrelse er ført videre. Nye masser tilføres elveløpet fortløpende ved ras og jordsig i dalsidene.
Illmannåe
Lisens: CC BY SA 3.0

På sin vei tar en elv med seg forvitrings- og annet løsmateriale og sliper sitt løp og danner på denne måten elvedaler. Elvene er en av de viktigste kreftene i utformingen av jordoverflaten. I bratt løp dannes trange, rette daler, ofte med V-form, i slakt løp går gjerne elven i store svinger, vi sier at elven meandrerer. Ofte dannes brede elvesletter fordi elven graver sterkest i yttersvingene der hastigheten og friksjonen mot bredden er størst.

Transport og avsetning

Altaelva
Når gradienten (fallet) avtar, vil elva avsette materiale med stadig mindre kornstørrelse etterhvert som vannhastigheten og transportevnen avtar. Her har elva avsatt en grusøyr (midtbanke) i elveløpet.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Elvas evne til å erodere og transportere materiale henger nøye sammen med vannhastigheten. Jo høyere hastighet, jo grovere materiale kan elva frakte. Materialtransporten foregår på tre ulike måter: Stein, grus og grov sand fraktes som bunntransport ved at fragmentene ruller, sklir eller hopper langs elvebunnen. Fin sand, silt og leire fraktes i suspensjon, det vil si svevende i vannmassene. Fraksjonsstørrelser som er mindre enn 0,2 millimeter (silt) transporteres utelukkende i suspensjon. I tillegg foregår alltid noe materialtransport ved at ioner frigitt ved forvitring fraktes oppløst i elvevannet.

I elvenes øvre løp, der fallet og vannhastigheten er størst, dominerer erosjon og transport av relativt grovt materiale. Etter hvert som fallet og hastigheten avtar nedover i løpet, vil elva avsette materialet slik at de største fraksjonene bunnfelles først og deretter stadig finere fraksjoner med avtakende vannhastighet. Der elvene når stillestående vann eller flatt land og der de løper ut i ørken, mister de sin transportkraft, og det medførte løsmaterialet legges opp i deltaer og elvevifter. Leire og fin silt bunnfelles først i stillestående vann utenfor deltafronten. På denne måten vil en elv alltid sortere sitt materiale; samtidig vil de enkelte fragmenter bli slipt og rundet i formen.

Økologi

De fleste elver danner dynamiske habitater med arter som over tid tilpasser seg de sesongmessige variasjonene som følger av klima og hydrologiske forhold. Enkelte akvatiske arter trenger ulike elvehabitat for å fullføre sin livssyklus og lever hele livet på rennende vann, eksempelvis mange laksefisker. Andre arter er terrestriske elvekantarter, som tilpasser seg hele eller deler av livet til flomsonen på berg, grus eller sandbanker langs elvene våre. Erosjonsprosessene og avsetninger som følger med flommer kan være avgjørende for at flomsonearter ikke skal forsvinne. Eksempler er løpebillen elvesandjeger på åpne sandbanker eller spesialiserte lav- og mosearter som lever i fossesprøytsonen der elver stuper over bratte kanter i landskapet.

Naturbasert reiseliv

Elvemiljø er viktig for friluftsliv og naturbaserte opplevelser. Padling og rafting er populært i mange elver. Laksefiske i elver er også blant de mest attraktive formene for sportsfiske i Norge. Store fosser tiltrekker seg mange turister, og Vøringsfossen i elva Bjoreio (Hardanger) har vært en av Norges mest besøkte turistattraksjoner.

Norges lengste elver

Lengden er målt langs elven/vassdraget mellom munningen og det punktet i nedbørfeltet som ligger lengst borte fra munningen. For vassdrag med munning utenfor landet gis tall for hele vassdraget ovenfor det punkt der det forlater norsk område «for godt».

Lengde i kilometer Nedbørfelt i kvadratkilometer
Glommavassdraget1, 2 619 41 857
Tanaelva (Deatnu)1, 3 361 16 350
Pasvikelva 1 360 18 510
Gudbrandsdalslågen/Vorma4, 5 358 17 548
Numedalslågen 356 5 554
Drammensvassdraget 6 308 17 113
Skiensvassdraget 7 273 10 811
Hallingdalsvassdraget/Snarumselva 258 5 253
Otra 245 3 750
Altaelva 1 240 7 389
Namsen 229 6 272
Arendalsvassdraget/Nidelva 221 4 015
Trysilelva1, 8 213 5 027
Orkla 182 3 052
Kárášjohka 1 170 5 060
Neavassdraget 1 163 3 125
Vefsna 1 161 3 670
Rena 152 4 182

Kilde: NVE, 2004

  1. Vassdrag med deler av nedbørfeltet på svensk, finsk eller russisk side av grensen
  2. Medregnet Gudbrandsdalslågen og Rena
  3. Medregnet Kárášjohka
  4. Gudbrandsdalslågen er del av Glommavassdraget
  5. Medregnet Otta
  6. Medregnet Hallingdals- og Begnavassdraget
  7. Medregnet Tinnvassdraget
  8. Inngår i Skandinavias største vassdrag, Klarälvenvassdraget.

Verdens lengste elver

Verdensdel Lengde i kilometer Nedbørfelt i kvadratkilometer Middelvannføring i kubikkmeter per sekund
AmazonasApurímac Sør-Amerika 7025 6 000 000 100 000-120 000
Nilen Afrika 6671 2 900 000 3 120
Chang Jiang Asia 6300 1 959 000 34 000
Mississippi Nord-Amerika 5971 3 221 000 17 000
Huang He Asia 5464 752 000 3 285
ObIrtysj Asia 5410 2 975 000 15 600
JenisejSelenga Asia 5200 2 000 000 17 000
Kongoelva Afrika 4670 3 400 000 41 000
AmurArgun Asia 4510 1 900 000 12 400
Mekong Asia 4500 795 000 11 000
Lena Asia 4400 2 500 000 16 300
Mackenzie – Great Slave River Nord-Amerika 4250 1 805 200 11 300
Niger Afrika 4160 2 100 000 11 750
La PlataParaná Sør-Amerika 3700 2 340 000 27 500
Volga Europa 3685 1 380 000 8 000
MurrayDarling Oseania 3490 1 059 000 400
Rio Madeira–Mamoré Sør-Amerika 3350 1 200 000 15 000
Juruá Sør-Amerika 3283 -
Purus Sør-Amerika 3200 -
Yukon River Nord-Amerika 3185 55 000 -
Indus Asia 3180 1 100 000 -
Saint Lawrence River Nord-Amerika 3058 839 200 10 200
Syr-Darja – Naryn Asia 3012 462 000 -
Rio Grande del Norte Sør-Amerika 3000 445 000 -
Brahmaputra Asia 2900 670 000 -
Donau Europa 2850 816 000 7 000
Zambezi Afrika 2660 1 330 000 7 000
Nelson RiverSaskatchewan Nord-Amerika 2575 892 000 -
Ural Europa/Asia 2534 220 000 -
Donau Europa 2850 816 000 7 000
Ganges Asia 2510 1 125 000 -
Colorado River Nord-Amerika 2320 637 000 -
Dnepr Europa 2201 504 000 -
Rhinen Europa 1230 252 000 2 450
  1. Del av Amazonas' nedbørfelt

Elver i Europa

På det europeiske kontinentet dekker det totale nettverket av elver mer enn 1,2 millioner kilometer, og er delt inn i mer enn 90 000 elve-vannforekomster (delstrekninger). Elvene i Europa er trolig blant de mest fragmenterte i verden, som følge av mer enn 1,2 million fysiske inngrep (barrierer) som hindrer en eller flere arter i å vandre fritt. Det er flest mindre barrierer (mindre enn 2 meter høye), selv om også høye vannkraftsdammer er bygget i mange elver. Tiltak for å restaurere fiskevandring sammen med tiltak i nedbørfeltet for å bedre vannmiljøet (vannforurensing fra jordbruk, kloakk eller industri) er aktuelt i nærmere halvparten av Europas elver (EUs vanndirektiv pr 2018).

Mange av de store elvene i Europa er også viktige ferdselsårer, med store sluser som muliggjør båttransport forbi dammer eller strie strykstrekninger.

Ordet

Ordet elv er samme ord som det tyske elvenavnet Elben (i latinsk form Albis, i norrønt kalt Saxelfr). Herav det gamle Alfheimar om landet mellom Glomma (Raumelfr) og Göta älv (Gautelfr); likeså Elverum, norrønt Alfarheimr, 'egentlig egnen ved elven', det vil si Glomma. Det er her snakk om en dominerende elv, særlig gjelder det elvens utløp, slik som ved Elben og Göta älv; den siste ble i middelalderen rett og slett kalt Elfr.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg