Mesa, amerikansk betegnelse på et fjellmassiv (tavlefjell) med flat topp og bratte sider, dannet ved erosjon i flattliggende sedimentære lag eller sjeldnere i lavaer.