Bonneville Salt Flats, eller Bonneville Flats, slette i USA, Utah, vest for Great Salt Lake. Sletta er en flere mil lang, plan saltflate; til sammen 260 km2. Har siden 1911 stadig vært benyttet til rekordforsøk med biler og motorsykler, og en lang rekke verdensrekorder i hastighet er satt her.