Norges historie fra 1300 til 1660

Norge i senmiddelalderen regnes som den perioden i norsk historie som varte fra rundt 1350 til 1537.I 1319 døde den siste kongen av Sverreætta, Håkon 5. Magnusson (1299-1319), og fasen med nordiske unioner begynte da Håkons dattersønn, Magnus Eriksson (1319-1355/74), arvet Norge samtidig som han ble valgt til svensk konge. En lang tradisjon innenfor norsk historieskriving har villet se dette som inngangen til senmiddelalderen.Pestens ankomst til Norge rundt 1350, den store manndauden (Svartedauden), representerte imidlertid en mye mer avgjørende hendelse i norsk historie med virkninger langt framover i tid. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erik Opsahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 279 artikler: