Norges historie fra 1300 til 1660

Fagansvarlig

Erik Opsahl

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 281 artikler: