Hannibal Sehested, malt av Karel van Mander.

Fri. fri

Hannibal Sehested, født på øya Saaremaa (Ösel) i Østersjøen, dansk-norsk statsmann. Etter et lengre utenlandsopphold, hvor han skaffet seg grundig innsikt i stats- og samfunnsforhold i flere europeiske land, ble han 1632 knyttet til det danske hoff. 1640 ble han riksråd og ledet 1640–41 en diplomatisk sendeferd til Spania, 1642 ble han gift med Christiane, Christian 4s datter med Kirstine Munk, og trådte dermed inn i den berømte «svigersønnkretsen». Samme år ble han utnevnt til stattholder i Norge og høvedsmann på Akershus.

Like før og under krigen mot Sverige 1643–45 (Hannibalfeiden) ble hans viktigste oppgave å få satt ordinansen av 1641 om en egen norsk milits ut i livet. Han organiserte den nye norske bondehær, og dermed var grunnlaget lagt for den nasjonale norske hær. Han fikk igjennom at de norske krigsskatter ikke skulle sendes ut av landet, men bli benyttet til Norges eget forsvar. Dette var en av grunnene til det danske riksråds uvilje mot ham. Under krigen var det blitt oppnådd en militær og finansiell selvstendighet for Norge, i de følgende årene gikk Sehested inn for å befeste og utbygge denne selvstendighet. 1646 ble det vedtatt en ny forordning om den norske hær, 1647 ble det bestemt at alle norske skatteinntekter skulle innbetales til Generalkommissariatet (opprettet 1643); arbeidet med å skaffe landet en flåte av defensjonsskip ble satt i gang, og i 1647 kom opprettelsen av et eget norsk postvesen.

Striden med det danske riksråd endte med at han 1651 ble avsatt som stattholder og riksråd, og måtte gi fra seg sine omfattende eiendommer i Norge. Han oppholdt seg så flere år i utlandet, men kom 1658 i kong Frederik 3s tjeneste som dennes rådgiver. 1660 virket han for innføringen av eneveldet, ble s.å. utnevnt til riksskattmester og organiserte Skattkammerkollegiet. Han har hovedæren for at det ble brakt orden i de danske statsfinanser på få år. 1662–64 virket han som ambassadør i England og Frankrike; døde i Paris.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.