Faktaboks

Knut Alvsson
Født
1455
Død
18. august 1502, Oslo
Levetid - kommentar
omtrentlig fødselsår
Virke
Ridder og høvedsmann
Familie

Foreldre: Ridder og riksråd Alv Knutsson (ca. 1420–ca. 1496) og Magnhild Oddsdatter (ca. 1425–1499).

Gift 1) 1488 med Görvel Eriksdotter Gyllenstierna (før 1478–før 1495), datter av Erik Gyllenstierna (død 1477/78) og Kristina Bonde (ca. 1432–1500, datter av kong Karl 1 Knutsson); 2) ca. 1495 med Mette Iversdatter Dyre (før 1463–ca. 1527), datter av Iver Jensson Dyre (død ca. 1463) og Christine Pedersdatter Oxe (død ca. 1503).

Bror av Odd Alvsson (ca. 14601497); halvbror av Karl Sigurdsson (ca. 1450–1487); morfar til Gørvel Fadersdatter (ca. 1510–1605).

Tre Roser
Knut var sønn av Alv Knutsson, som på farssiden tilhørte den svenske høyadelige ætta Tre Roser.
Av /Nasjonalbiblioteket.

Knut Alvsson var en norsk ridder, høvedsmann, lensherre og opprørsleder, og en av Norges største godseiere. I 1501–1502 ledet han et opprør i Norge i allianse med opprørere i Sverige mot kong Hans' regjering i Norge og Sverige. Knut Alvsson krevde at de danske lensherrene i Norge skulle bli fjernet fra stillingen sine. Det langsiktige målet for Knut må ha vært å rive Norge løs fra unionen med Danmark og i stedet få realisert en norsk-svensk union, der han eventuelt var norsk riksforstander. Knut Alvsson ble drept under et forhandlingsmøte i Oslo.

En direkte følge av Knut Alvssons opprør var at unionskongen innledet en mer målbevisst politikk for å bevare kontrollen over Norge, i første omgang gjennom hertug Christians (senere Christian 2) visekongedømme i Norge. På lang sikt var resultatet av denne politikken at Norge ble politisk underlagt Danmark i 1537.

Slekt

Knut Alvsson var sønn av Alv Knutsson, som på farssiden tilhørte den svenske høyadelige ætta Tre Roser, og Magnhild Oddsdatter. Han var bror av Odd Alvsson og halvbror til Karl Sigurdsson. Ved farens død ble Knut Alvsson en av de største godseiere i Norge. Han eide blant annet Giske- og Sørheimsgodset (Sudrheim) og hadde store eiendommer i Sverige gjennom sitt første ekteskap med den svenske adelskvinnen Gyrvel Gyllenstjerna.

Brudd med kong Hans

Knut kunne ha satset på en karriere i Sverige ut fra både slektsforbindelser og gods der, men valgte opprinnelig lojalitet overfor unionskongen Hans for å vinne fram i Norge. Han ble høvedsmannAkershus i 1497, men mistet lenet alt i 1499 fordi kongen ikke lenger hadde tillit til ham, muligens etter intrigespill fra Knut Alvssons ættefiende Henrik KrummedikeBåhus. At verken Knut eller broren, Odd, øyensynlig ble medlemmer av det norske riksrådet selv om ætt og godsinnehav burde ha gjort dem selvskrevne, må ha forsterket det spente forholdet til kong Hans.

Noe etter at Knut mistet Akershus, drog han til Sverige og var med på møtet i Vadstena i 1501, der svenske riksråder vedtok å gå til opprør mot kong Hans. På samme møte rettet Knut harde anklager mot kong Hans' styre i Norge. Målet for Knut Alvsson må ha vært å rive Norge løs fra unionen med Danmark og i stedet realisere den norsk-svenske unionen som falt i grus med Karl Knutsson Bondes nederlag 50 år tidligere. Som etterkommer av Håkon 5 øynet Knut kanskje muligheten for å bli norsk konge på lang sikt, eventuelt oppnå riksforstanderskap etter svensk mønster. Fra de svenske opprørernes synsvinkel ville en union med Norge trygge Sveriges vestflanke og gi landet en bedre utenrikspolitisk situasjon. I den aktuelle situasjonen innebar dessuten et opprør i Norge i tillegg til i Sverige, at kong Hans fikk to fronter han måtte sette inn på for å gjenvinne kontrollen.

Opprør

Knut Alvsson klarte på en fremragende måte å utnytte misnøyen blant bøndene på Østlandet og satte i gang det største opprøret i hele dansketiden. Knuts krav om å få alle utenlandske høvedsmenn og futer ut av Norge, skulle passe bøndene godt. Misnøye med utlendinger i forvaltningen var et vedvarende klagemål fra norske bønder i perioden. Etter at Knut selv i 1502 hadde gått inn i Norge med en hær, vokste opprørsbevegelsen raskt, og Akershus og Tunsberghus ble erobret. Han ser også ut til å ha hatt en form for kontroll over Vestlandet. Dessuten hadde Knuts allierte, Nils Ravaldsson, skaffet opprørerne støttepunkter øst i Viken ved å innta (Sarps)borg og Marstrand.

Opprørernes situasjon var likevel ikke uten svakheter. Selv om flere adelsmenn hadde sluttet opp om Knut Alvsson, hadde ikke det norske riksrådet stilt seg bak ham. Beleiringen av Henrik KrummedikeBåhus måtte dessuten oppgis da hertug Christian (senere kong Christian 2) kom festningen til unnsetning. Henrik Krummedike lyktes deretter i å ta Tunsberghus tilbake og avtalte et forhandlingsmøte med Knut Alvsson og medlemmer av riksrådet utenfor Akershus.

Drapet i Oslo

Knut Alvsson fikk fritt leide, men ble likevel drept sammen med flere av sine menn. Drapet vakte oppsikt i Norge, og legendene har blomstret omkring Knut Alvssons navn. Kraften i det norske opprøret forsvant likevel med Knuts død, selv om Nils Ravaldsson med svensk hjelp fortsatte striden ennå en tid.

Henrik Krummedike ble tillagt ansvaret for drapet på Knut Alvsson, og trass i at Knut posthumt ble dømt for leidebrudd og forræderi, ble saken en slik belastning for Henrik at kong Hans forflyttet ham til Danmark. Dommen mot Knut, som ble bekreftet på nytt i 1505, gjorde at Knuts lik ikke ble begravd i viet jord, men lå på Akershus. Christian 2 benådet etter alt å dømme Knut Alvsson posthumt i forbindelse med sin norske kroning i 1514, og lot ham bli gravlagt i Mariakirken, der også flere av Knuts nærmeste slektninger var gravlagt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg