Hans Ulrik Gyldenløve, dansk-norsk sjøoffiser, sønn av Christian 4 og Karen Andersdatter. Var med på Hannibal Sehesteds ferd til Spania 1640, 1641 forlenet med store jordegods i Danmark.