Mora stenar, sted 10 km sør for Uppsala hvor middelalderens svenske konger ble valgt og hyllet. Her er nå et gammelt gravfelt og en steinbygning over de såkalte Mora stenar, hvorav to bærer inskripsjoner som omtaler valgene av Erik av Pommern 1396 og Karl Knutsson 1448. To andre steiner er forsynt med et korsmerket skjold og det gamle riksvåpen Tre kronor. Den siste konge som man vet ble hyllet ved Mora stenar, var Christian 1 (1457).